Waarom willen werkgevers een cao?

24 mrt 2023

De laatste weken krijgen we regelmatig opmerkingen van leden die vertellen dat hun werkgever de cao niet zou willen. Dit zijn meestal werkgevers die zich nog niet hebben laten voorlichten door Werkgeversvereniging WVF. Zelf schrijft WVF daar ook over op hun website; werkgevers kunnen pas een keuze maken als ze alle informatie hebben. Daarom maakt WVF op dit moment een tour door het land om alle werkgevers te spreken. We hebben de belangrijkste redenen op een rij gezet over de voordelen van een cao voor je werkgever. Zodat jij als werknemer begrijpt wat de voordelen zijn van een cao voor werknemers én werkgevers.

Cao-partijen hebben aan de onderhandeltafel gesproken over het verdienmodel. Met uitgebreide berekeningen zijn uiteindelijk de huidige arbeidsvoorwaarden en loonschalen afgesproken. Deze cao is gebaseerd op de huidige tarieven. Hierbij is rekening gehouden met een rendement van minimaal 8% voor de praktijkhouder.

Daarbij zijn we uitgegaan van een declarabiliteit (patiëntgebonden tijd, declarabele uren) van 74,1%, zoals vastgesteld in het Gupta rapport (tabel 3, pagina 19). We gaan ervan uit bij de omrekening van een variabel naar een vast salaris dat jouw declarabiliteit als werknemer gelijk blijft. Meer info hierover vind je binnenkort in ons webinar over het transitiemodel.

Er zijn verschillende redenen voor werkgevers om een cao af te spreken. Hieronder lees je er drie van.

 

1. Niet meer voor iedere werknemer uitzoeken hoe de regels precies zitten.

Praktijkhouders zijn vaak werkgever geworden naast hun werkzaamheden als fysiotherapeut. Ze willen zich vooral richten op het leveren van goede zorg. Het kan lastig zijn om daarnaast ook op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in het arbeidsrecht.

De oude cao uit 2003 voldoet niet meer aan de huidige regels. Een groot deel van de arbeidsovereenkomsten is dan ook verouderd. Dit levert allerlei problemen op in de dagelijkse praktijk, waar zowel de werkgever als de werknemer niet op zitten te wachten. Het zorgt voor onrust. Daarom is het goed als werkgevers en werknemers terug kunnen vallen op eigentijdse cao-afspraken die rekening houden met actuele wetgeving.

Er is al enkele jaren veel gedoe rondom de uitbetaling van vakantiedagen. Werkgevers die nog met de variabele loonconstructie werken lopen het risico om aangeklaagd te worden, waardoor ze tot vijf jaar terug nog het loon over de vakantiedagen moeten uitbetalen. Meer informatie hierover vind je bijvoorbeeld in deze podcast met advocaat Patrick Rojer. Met de cao gaan we over naar een vast salaris. Dit geeft dus meer rechtszekerheid voor werkgevers.

2. Cao maakt inzichtelijk wat de loonkosten zijn, ook richting zorgverzekeraars.

Met de Cao Eerstelijn Fysiotherapie in de hand kunnen werkgevers inzichtelijk maken wat de kosten zijn voor het personeel. Omdat personeelskosten een onderdeel zijn van de tarieven en berekeningen bij zorgverzekeraars, is dit een van de manieren om het tarief te repareren. Zorgverzekeraars hebben al aangegeven dat ze blij zijn met een cao, omdat ze hierdoor inzicht krijgen in de loonkosten. Bij andere zorgberoepen wordt het tarief bepaald door eerst te kijken naar de loonkosten volgens de cao en daarbovenop de kosten voor de praktijkvoering. Met een cao zal dit in de fysiotherapie ook de norm worden.

3. Een cao geeft visie op de toekomst

Met het ingroeimodel geven we een duidelijk signaal af: de arbeidsvoorwaarden in de eerstelijn moeten gelijk worden aan die van collega’s in andere zorgcao’s. Dit om te voorkomen dat nog meer collega’s de eerstelijn verlaten. Nu blijft een fysiocollega gemiddeld twaalf jaar in de eerstelijn. In de komende jaren willen cao-partijen verder werken aan goede arbeidsomstandigheden voor de hele eerstelijnsfysiotherapie. Zodat alle fysio-werknemers met plezier en gezond hun werk kunnen blijven doen.