Voorzitter Bob: we hebben jou nodig!

23 jun 2023

Wil je weten wat de lidmaatschapsvoordelen zijn? Kijk hier!

Wist je dat je via je werkgever de factuur kunt aftrekken van de belasting?
Bekijk hoe het werkt!

We zijn dichter bij een cao dan ooit!
Zo staan we ervoor…

Je hebt van ons een factuur voor de contributie ontvangen, omdat je aansluiting bij FDV sinds dit jaar niet langer automatisch is gekoppeld aan het lidmaatschap van het KNGF. Dat betekent dat alle eerstelijnsfysio’s die via het KNGF bij FDV waren aangesloten nu voor het eerst onze factuur hebben ontvangen.

We zijn nu dichterbij een cao dan ooit, en daarvoor is het belangrijk dat FDV jouw werknemersbelangen kan blijven vertegenwoordigen. We zijn nu een zelfstandige vakbond en die stap is nodig om de cao straks rechtsgeldig te kunnen ondertekenen.

Je kunt rekenen op onze inspanningen om de Cao Eerstelijn Fysiotherapie werkelijkheid te laten worden. We hopen op jouw ondersteuning te kunnen rekenen.

De hoogte van de contributie is door de ALV vastgesteld op 95 euro. Je kunt je werkgever verzoeken de contributie met je brutosalaris te verrekenen via de vrije ruimte uit de werkkostenregeling, waardoor je netto een paar tientjes minder betaalt. Meer info hierover vind je op deze website. En je hebt vanaf het moment dat je lid bent rechtstreeks toegang tot arbeidsjuristen die alle ins en outs kennen van je huidige arbeidsvoorwaarden.

Je leest alles op onze website over actuele ontwikkelingen, het lidmaatschap van FDV, en de loskoppeling van het KNGF.

Mocht je niet langer lid willen blijven van Fysiovakbond FDV, dan kun je je lidmaatschap opzeggen door een e-mail te sturen naar leden@fysiovakbond.nl.

Volgens artikel 6.2 van onze statuten loopt een lidmaatschap per kalenderjaar en moet vóór 1 december van het lopende kalenderjaar opgezegd worden om het lidmaatschap per 31 december van datzelfde kalenderjaar te beëindigen.