Uitslag ledenpeiling: 87,4% is bereid in te stemmen

7 jun 2023

Tijdens de ALV van 5 juni bespraken we de uitslag van de ledenpeiling die in mei werd gehouden. Liefst 87,4% van de respondenten zou op dit moment vóór het principeakkoord Cao Eerstelijn Fysiotherapie stemmen zoals het er nu ligt. Hoewel de leden punten van aandacht meegeven, kunnen zij begrip opbrengen voor een stapsgewijze verbetering, om de achterstand met andere sectoren in te lopen.

De officiële stemming is voorlopig uitgesteld, maar het bestuur van Fysiovakbond FDV is buitengewoon tevreden met de uitslag van deze ledenpeiling en de waardevolle reacties van leden. In totaal deden 1302 leden mee aan de peiling.

Werknemers zien belang van cao op de lange termijn

Veel leden gaven in de ledenpeiling aan dat ze tevreden zijn over verschillende arbeidsvoorwaarden, waaronder scholing en wachtdagen. Wel waren er van veel leden kanttekeningen bij de salaristabellen en de pensioenregeling. In vergelijking met collega’s in andere zorgcao’s zijn deze arbeidsvoorwaarden onder de maat. Onze leden geven aan dat zij graag een cao willen. Dat deze cao een goed vetrekpunt is om de arbeidsvoorwaarden verder te verbeteren voor alle fysiotherapeuten in de eerstelijn. Zodat het beroep aantrekkelijk blijft voor alle werknemers.

Hoe nu verder?

De uitkomst van de ledenpeiling geeft steun in de rug voor het verdere traject om de cao te realiseren. De formele ledenraadpleging volgt later. Zo zorgt Fysiovakbond FDV dat ze hierin gelijk optrekt met Werkgeversvereniging WVF. De formele ledenraadplegingen zullen rond dezelfde periode plaatsvinden.

Fysiovakbond FDV is met Werkgeversvereniging WVF in gesprek om te kijken hoe het proces verder zal gaan verlopen. Voor veel werkgevers is het belangrijk dat zorgverzekeraars op dit moment in het proces ook worden betrokken. Dit is een belangrijkste stap, waar nu aan wordt gewerkt.