Kwaliteitskader Fysiotherapie: wat betekent het voor jou?

23 feb 2024

In dit artikel:

Het KNGF organiseert 27 maart opnieuw een ALV over het Kwaliteitskader. Fysiovakbond FDV vindt het belangrijk dat jij als werknemer goed bent geïnformeerd. Het is tijd om de berg aan informatie over het Kwaliteitskader eens met een werknemersbril te bekijken. Zodat je zelf een onderbouwde keuze kan maken. Het Kwaliteitskader is een belangrijk onderwerp voor alle fysiotherapeuten. Het SKF heeft al ingestemd. In dit artikel vind je daarom de belangrijkste informatie voor jou als fysiowerknemer op een rij.

Het verhaal achter het kwaliteitskader: toegankelijkheid fysiotherapie verbeteren

De beweegzorg is belangrijk in Nederland. Maar op dit moment mijden mensen deze zorg vanwege de kosten. Daar moet iets veranderen. Zeker omdat de zorgvraag moet verschuiven van de tweede lijn naar de eerste lijn. Zorginstituut Nederland is met fysiotherapeuten, zorgverzekeraars en patiënten om tafel gaan zitten om dit probleem te bespreken.

Zorginstituut Nederland werkt aan het Advies Passende zorg fysio- en oefentherapie. Hiermee kijkt Zorginstituut Nederland naar de mogelijkheden om meer beweegzorg in de basisverzekering op te nemen. Hierbij is ook een tussentijds advies uitgebracht.. Een onderdeel van dit advies is het Kwaliteitskader, waarin alle betrokken partijen (zorgverzekeraars, therapeuten en patiënten) afspraken maken over goede fysio- en oefentherapeutische zorg.

Het KNGF, SKF, VvOCM (oefentherapeuten), Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben samen het Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie geschreven onder begeleiding van Zorginstituut Nederland.

Zorginstituut Nederland adviseert de overheid over wat er wel en niet in de basisverzekering moet. Wil je weten meer weten over Zorginstituut Nederland? Bekijk onderstaande video.

November 2023: ALV KNGF stemt tegen Kwaliteitskader

De leden van KNGF hebben niet ingestemd met het Kwaliteitskader. Ieder had hiervoor zijn eigen reden. Duidelijk werd in ieder geval dat het KNGF niet goed met de leden heeft gesproken over het Kwaliteitskader. En dat er nog veel onduidelijk was over de uitvoering van de afspraken in het Kwaliteitskader. KNGF geeft zelf ook aan dat ze de leden niet goed hebben bereikt. Er is voor veel leden nog onvoldoende duidelijk is wat het kader in de praktijk gaat betekenen.

Nieuwe ALV KNGF over Kwaliteitskader in maart

Alle andere partijen hebben het kwaliteitskader inmiddels goedgekeurd. Het KNGF heeft dit niet gedaan. In maart organiseert het KNGF opnieuw een ALV over het Kwaliteitskader. Om te kijken of er specifieke voorwaarden zijn waaronder de leden wel kunnen instemmen met het Kwaliteitskader.

Gevolgen van niet instemmen: geen controle meer over de inhoud

Er is een belangrijke reden waarom het Kwaliteitskader opnieuw op de agenda staat voor de ALV van het KNGF. Alle andere partijen hebben ingestemd met het Kwaliteitskader. Als het KNGF niet instemt, kan ze ook geen invloed meer uitoefenen op het Kwaliteitskader.  Fysiovakbond FDV vindt het belangrijk dat wij als beroepsgroep en jij als werknemer zelf ook controle hebt over hoe kwaliteit in jouw behandelingen eruit ziet.

Uit de nieuwsbrief van KNGF (21-02-24):

Als wij afhaken, gaan anderen zónder het KNGF door met het Kwaliteitskader. Zij gaan dan óver ons (mee)regeren. Wij geven dus invloed uit handen. Dat zou de positie van onze beroepsgroep  veel schade toebrengen. We worden dan zwakker, in plaats van sterker. We gaan in onze belangenbehartiging achteruit, in plaats van vooruit.

Een ander probleem dat zich kan aandienen, is dat Zorginstituut Nederland gebruik gaat maken van zijn doorzettingsmacht. Deze overheidsinstantie heeft de wettelijke bevoegdheid om zich niets aan te trekken van wat de ALV beslist. Het Zorginstituut kan het Kwaliteitskader 100% op eigen gezag vaststellen.

De ALV wordt in dat scenario dus overruled. Vanaf dat moment staat het KNGF machteloos buitenspel. Wij geven de regie uit handen. Ofwel, anderen gaan beslissingen nemen over onze beroepsgroep!

Wat staat er in het Kwaliteitskader?

Kort samengevat: in het Kwaliteitskader staat waar goede fysiotherapie aan moet voldoen, hoe die zorg is georganiseerd en hoe de fysiotherapie richting 2030 verder kan verbeteren.

Het beschrijft wat goede fysiotherapie is op dit moment. Dat zijn veelal zaken die je al doet. Zo lees je wat de patiënt van jou mag verwachten. Je leest ook wat een goede fysiotherapeut doet. En je leest waar je werkgever aan moet voldoen.

Deze zaken staan ook al in verschillende andere documenten beschreven. Maar het Kwaliteitskader is geschreven samen met patiënten, zorgverzekeraars en overheid. Dat betekent dat al deze partijen het er eindelijk over eens zijn wat goede fysiotherapie inhoudt.

Bekijk de samenvatting van het Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie.

We zijn zeker niet de eerste in de zorg die een kwaliteitskader maken. Er bestaan al verschillende kwaliteitskaders. Hieronder enkele voorbeelden:

Voor- en nadelen voor jou als werknemer op een rijtje

 

Financiële middelen voor de uitvoering?

Het Kwaliteitskader maakt voor alle partijen duidelijk wat er verwacht mag worden van de beweegzorg en de professional. Als fysio doe je veel aan kwaliteit en scholing. Het blijven leren en verbeteren zit in ons DNA. Dit betekent ook dat de beroepsverenigingen als voorwaarde stellen dat er financiën beschikbaar komen voor de uitvoering van het Kwaliteitskader. Helaas is dat nog geen garantie dat die financiële middelen er ook komen.

Versterken van positie van de fysiotherapeut in het zorgveld

Het Kwaliteitskader is gemaakt samen met patiënten, professionals, zorgverzekeraars en de Nederlandse overheid. Dat betekent dat al deze partijen (weer) samenwerken aan kwalitatief goede beweegzorg. Fysiotherapeuten moeten zich aan deze afspraken houden, maar de zorgverzekeraars en de overheid ook. Het Kwaliteitskader helpt dan ook om de banden met deze partijen aan te halen. Het is dus een middel om de positie van de fysiotherapeut in het zorglandschap te versterken.

Meer aandacht voor gezamenlijk beslissen met je patiënt

Met het Kwaliteitskader komt er meer aandacht voor gezamenlijk beslissingen maken met je patiënt. Daarnaast is een van de speerpunten dat er vooral zinnige behandelingen worden gegeven die voor de patiënt gezondheidswinst opleveren. Er komt ruimte en tijd om jou als professional hierin beter te scholen. Zodat je nog betere keuzes kunt maken samen met je patiënt. Ook krijgt de fysiotherapeut een centralere rol in het zorgstelsel. Je krijgt hiermee (nog) meer regie in je eigen behandelkamer.

Meer tijd kwijt aan data en benchmarking

Een van de uitgangspunten van het Kwaliteitskader is dat iedere praktijk data gaat aanleveren. Dit betekent dat je meer inzicht krijgt in je behandelgegevens, maar ook dat je meer tijd kwijt bent aan het analyseren en bekijken van deze data.

Verplichte registratie in een kwaliteitsregister

Deelname aan een kwaliteitsregister is volgens het Kwaliteitskader verplicht. Dit brengt natuurlijk kosten met zich mee. Zolang er geen cao is, kan je werkgever niet worden verplicht om deze kosten te vergoeden.

Geen discussie meer over kwaliteit

Het kwaliteitskader maakt een einde aan de discussies over nut en kwaliteit van de fysiotherapie en oefentherapie. Zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordigers en de overheid staan achter het kwaliteitskader.

Samenvatting van de uitvoering bekend

Het Kwaliteitskader bevat een set afspraken. KNGF heeft intussen een samenvatting en een infographic gepubliceerd van hoe die afspraken rondom praktijkvisitatie, de reflecterende leeromgeving en dataverzameling gaan worden uitgevoerd. Dit is alleen onder de voorwaarde dat er tijd en geld beschikbaar komt om deze afspraken na te gaan komen. Er is een tijdlijn in twee delen; afspraken die voor 2030 al worden uitgevoerd, en afspraken die vanaf 2030 ingaan. 

Het KNGF stelt een harde voorwaarde over de financiële middelen: (uit de nieuwsbrief van 12 maart)

Uiterlijk tijdens een ALV in 2026 moet duidelijk zijn welke compensatie geboden wordt en of dit voldoende is voor praktijken, anders trekt het KNGF-bestuur zijn instemming met het Kwaliteitskader in. Dan wordt registratie in het basispraktijkregister per 2030 ook niet verplicht.  

Bijeenkomsten over het Kwaliteitskader

Ben jij KNGF-lid en wil je het gesprek aangaan met het KNGF-bestuur over het Kwaliteitskader? Of wil je meer informatie? Er zijn nog twee online bijeenkomsten van het KNGF over het Kwaliteitskader.

Ook is er een landelijke bijeenkomst in Amersfoort op 13 maart waar je fysiek of online bij kunt zijn. Hiervoor hebben we alle leden op 14 februari een uitnodiging gemaild met een persoonlijke aanmeldlink. Mocht je deze niet hebben ontvangen, mail dan naar congressecretariaat@kngf.nl. De afronding van deze gesprekken en discussie is op de extra ALV van KNGF op 27 maart 2024.