“Kan ik erop achteruit gaan?” en andere veelgestelde vragen over de cao

9 feb 2023

De afgelopen weken kregen we veel vragen in onze mailbox over de cao. Alle antwoorden staan ook in onze FAQ. De meest gestelde vragen zetten we voor je op een rijtje.

1. “Mijn huidige salaris ligt boven de cao-schalen. Kan mijn salaris erop achteruit gaan met deze cao?”

Kort gezegd is het antwoord nee. Je kunt er in beginsel niet in loon op achteruit gaan als je hetzelfde aantal uren blijft werken.

Bij een vast salaris gaat je salaris en je arbeidsomvang een-op-een over, tenzij je loon onder de salaristrede ligt waar jij op basis van je werkervaringsjaren in valt. Of als je nu meer dan 40 uur werkt.

Bij een variabel salaris ligt de berekening wat ingewikkelder. Dan moet er namelijk worden berekend wat het maandsalaris nu is en hoeveel uur je daar nu voor werkt.

Als je nu boven de 38 uur (of 40 uur als je dit met je werkgever afspreekt) uitkomt, en je bijvoorbeeld 50 uur per week werkt, wordt dit aantal bijgesteld naar maximaal 38 uur (of 40 uur als je dit met je werkgever overeenkomt). Je uurloon blijft in dat geval gelijk, maar het kan dus wel zijn dat je maandsalaris lager wordt. Je kunt ervoor kiezen om dan extra overuren te werken of om een prestatiebeloning af te spreken met je werkgever. Uiteraard geldt dan ook de Arbeidstijdenwet.

De precieze berekening is wat ingewikkelder en verschilt per persoon. In het transitiemodel dat je samen met je werkgever kunt invullen tref je een uitgebreide toelichting en berekening aan. Dit model zijn we nu aan het ontwikkelen en zullen we binnenkort publiceren.

2. Sommige van mijn huidige arbeidsvoorwaarden zijn beter dan de cao-afspraken. Kan ik deze behouden?

Elke arbeidsvoorwaarde moet apart bekeken en vergeleken worden. In principe geldt dat je elke arbeidsvoorwaarde die beter is dan de cao-afspraak behoudt en dat elke arbeidsvoorwaarde die onder de cao-afspraak ligt minimaal gelijk moet worden aan de cao-afspraak.

Er mag dus niet ten nadele van de cao worden afgeweken. Je werkgever mag niet eenzijdig je huidige arbeidsvoorwaarden verminderen of in jouw nadeel aanpassen, dit kan de werkgever alleen doen met jouw instemming en ook hier geldt dan weer dat dit niet ten nadele van de cao-bepaling mag zijn.

Ons advies is: ga met elkaar goed in overleg.

Stel dat je nu 100% pensioenbijdrage krijgt én een hoog salaris hebt, en je krijgt er door de nieuwe cao allerlei extra arbeidsvoorwaarden bij, zoals vergoeding van scholingskosten en reiskosten, dan is het verstandig om met je werkgever in gesprek te gaan. Je wilt namelijk ook niet dat de praktijk straks omvalt omdat de loonkosten te hoog uitvallen. Gegeven blijft dat je arbeidsvoorwaarden minimaal gelijk moeten zijn aan de nieuwe cao. Daarboven mag je alles afspreken met je werkgever. Het is normaal om over je arbeidsvoorwaarden en je salaris te onderhandelen. Niet alleen bij een nieuwe baan, maar ook gewoon tussendoor. Of als je contract toch al wordt aangepast.

3. Ik heb een variabel salaris. Hoe gaat dat er straks uitzien in de cao?

Voor de omrekening van het variabel salaris naar het vaste salaris maken we een omrekenmodel. Deze zijn we nu aan het testen bij verschillende werknemers om te kijken of het systeem waterdicht is. Zodra het model af is, zullen we dit op onze website plaatsen.

Je kunt zelf wel een inschatting maken. Let op: dit is slechts een grove berekening. De daadwerkelijke berekening is ingewikkelder. Het is namelijk lastig om in te schatten hoeveel uur je precies hebt gewerkt.

Je salaris blijft gelijk als je hetzelfde aantal uren per week blijft werken. Een grove inschatting van je maandsalaris is je bruto jaarsalaris delen door 13 (je bruto jaarsalaris is namelijk inclusief 8% vakantiegeld). 

Een grove inschatting van het aantal uren kun je maken door in je arbeidsovereenkomst te kijken, of zelf te berekenen hoeveel uren je afgelopen jaar per week hebt gewerkt.

Vergelijk dit met de salarisschalen. Deze zijn gebaseerd op een werkweek van 38 uur.

Als je nu boven de 38 uur (of 40 uur als je dit met je werkgever afspreekt) uitkomt, en je bijvoorbeeld 50 uur per week werkt, wordt dit aantal bijgesteld naar maximaal 38 uur (of 40 uur als je dit met je werkgever overeenkomt). Je uurloon blijft in dat geval gelijk, maar het kan dus wel zijn dat je maandsalaris lager wordt. Je kunt ervoor kiezen om dan extra overuren te werken of om een prestatiebeloning af te spreken met je werkgever. Uiteraard geldt dan ook de Arbeidstijdenwet.

4. Welke loonindexatie is er afgesproken in de cao?

Het salaris voor 2023 staat opgenomen in de salaristabel. Voor 2024 hebben cao-partijen de volgende afspraak gemaakt over loonontwikkeling:

De indexatie van de cao salarisschalen in 2024 is minimaal gelijk aan de loonstijging in de Cao Ziekenhuizen. Zo groeit je salaris de komende jaren vanzelf verder. Dit voorkomt dat het gat tussen de eerstelijn en de tweedelijn nog groter zou worden.

Als je salaris boven de salarisschaal uitkomt, wordt je salaris niet automatisch geïndexeerd. Je kunt dan zelf met je werkgever onderhandelen over een salarisverhoging of indexatie van je loon. Ook mag je afspreken met je werkgever dat je in een hogere trede valt.

Het is normaal om elk jaar met je werkgever over je salaris te onderhandelen of in gesprek te gaan.