Hoe zit het met de lidmaatschapsbijdrage van Fysiovakbond FDV?

4 mei 2023

Op de ALV van 5 juni 2023 hebben onze leden ingestemd met de lidmaatschapsbijdrage. Tot afgelopen jaar was je lidmaatschap inbegrepen bij je KNGF-lidmaatschap. Of je hebt je dit jaar aangemeld voor het gratis kennismakingslidmaatschap. Fysiovakbond FDV is voor de financiering vanaf dit jaar volledig afhankelijk van jou als lid. Hoe zit dat precies?

Snel naar:

Ledenvoordelen

Opzeggen

Loskoppeling KNGF en Fysiovakbond FDV

Sinds 1 februari 2023 is Fysiovakbond FDV losgekoppeld van het KNGF. Daarmee zijn we een zelfstandige vereniging geworden. Dit is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van onze vakbond.

Daarnaast is het een belangrijke eis om straks de Cao Eerstelijn Fysiotherapie voor iedere fysiotherapeut in de eerste lijn te laten gelden. De overheid bepaalt of een cao voor iedereen in de sector verplicht is. Dit heet een Algemeen Verbindend Verklaring. Een van de eisen is dat de werknemerspartij en de werkgeverspartij volledig onafhankelijk zijn.

Fysiovakbond FDV en Werkgeversvereniging WVF hebben afgesproken dat we ernaar streven dat deze cao voor iedereen gaat gelden. Anders krijgen we straks een cao die maar voor een gedeelte van de eerstelijnsfysiotherapie geldt. Werkgevers hoeven dan alleen de cao toe te passen als ze lid zijn van Werkgeversvereniging WVF.

Cao ontwikkelen brengt kosten met zich mee

Namens jou onderhandelt Fysiovakbond FDV voor de Cao Eerstelijn Fysiotherapie. Dit kunnen wij niet doen zonder financiële middelen. In onderstaande grafiek zie je de kostenverdeling van de vereniging per lid.

Dit is een inschatting van de kosten en opbrengsten op basis van de jaarlijkse vergoeding bij 3500 leden. Als meer leden zich aansluiten, zal een groter gedeelte van jouw contributie worden ingelegd in de stakingskas. Daarnaast gebruiken we dan extra middelen om onze onderhandelingspositie t.o.v. zorgverzekeraars en werkgevers te verbeteren. Ook kunnen er (bij meer leden) gelden worden gespaard en/of belegd om de lidmaatschapskosten op termijn mogelijk te verlagen.

Je investeert met je lidmaatschap in het verbeteren van jouw arbeidsvoorwaarden. Ook draag je bij aan het versterken van onze positie als fysio-werknemer.

Van de 95 euro contributie kun je, zodra de Cao Eerstelijn Fysiotherapie ingaat, 35 euro terugvragen bij je werkgever. Het lidmaatschap kost jou dan vijf euro per maand. Dat is minder dan twee kopjes koffie!

Daarvoor krijg je alle ledenvoordelen, waaronder juridische ondersteuning (je hoeft voor deze hulp dan geen extra verzekering meer af te sluiten) bij al jouw arbeidsrechtelijke vragen en stemrecht over de Cao Eerstelijn Fysiotherapie!

Daarnaast kun je je werkgever vragen om het resterende bedrag bruto/netto te laten uitkeren. Je werkgever houdt het bedrag dan van je brutoloon in en jij krijgt het netto uitgekeerd. Je betaalt dan geen loonbelasting over dit bedrag. Netto kost het lidmaatschap van Fysiovakbond FDV dus maar een paar tientjes per jaar!

Zonder jouw bijdrage is er geen vereniging en geen cao!

We zijn dichterbij een cao dan we in de laatste twintig jaar zijn geweest. Dit hadden we niet kunnen bereiken zonder jou als lid. Dit gaan we ook niet bereiken als Fysiovakbond FDV geen leden heeft in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat jij en zoveel mogelijk andere fysio-collega’s lid zijn van Fysiovakbond FDV. Met veel leden kunnen we de kosten verdelen en de lidmaatschapsbijdrage zo laag mogelijk houden.

Dit zit er in je lidmaatschap van Fysiovakbond FDV

Juridische hulp!

Vanaf 1 juni biedt Fysiovakbond FDV je juridische ondersteuning bij arbeidsrechtelijke vragen. Dit is vanaf dan onderdeel van je lidmaatschapspakket, zodat je deskundig geholpen kan worden bij al je arbeidsrechtelijke vragen of issues. 

De arbeidsjuristen van FBZ hebben veel ervaring met arbeidsrechtelijke issues in de eerstelijnsfysiotherapie en kennen jouw arbeidsvoorwaarden en rechten dus als geen ander. Superhandig als straks de cao ingaat. Zo ben je verzekerd van deskundig antwoord op al je individuele vragen. Je kunt vanaf 1 juni 2023 direct contact opnemen met de arbeidsjuristen van FBZ.

Stemrecht

Jouw stem telt bij een cao-akkoord. Zo kan je aangeven of je je kan vinden in de gemaakte cao-afspraken. Alleen als een meerderheid instemt, zetten we de afspraken om in een daadwerkelijke cao.
Leden hebben immers het laatste woord.

Goed op de hoogte

Goed op de hoogte: deskundige informatie over de ins en outs van je nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Denk mee

Invloed: meedenken (input leveren), meepraten (klankbordgroep) en je mening geven bij ledenraadplegingen.

Trek aan de bel

Je kunt bij Fysiovakbond FDV terecht voor vragen over de cao.

Gratis interessante webinars

Gratis deelname aan interessante webinars en trainingen speciaal voor onze leden, bijvoorbeeld over onderhandelen.

Deskundige vertegenwoordiging

Aan de cao-tafel wordt je vertegenwoordigd door professionele onderhandelaars.

Samen sterk

Samen één krachtige stem in de eerstelijn.

Aanmelden

Aanmelden als lid kan via dit aanmeldformulier op onze website.

Opzeggen

Als je niet langer lid wilt zijn, kun je je afmelden door een bericht te sturen naar leden@fysiovakbond.nl met je naam en (indien je deze weet) je lidmaatschapsnummer.

Volgens artikel 6.2 van onze statuten loopt een lidmaatschap per kalenderjaar en moet vóór 1 december van het lopende kalenderjaar opgezegd worden om het lidmaatschap per 31 december van datzelfde kalenderjaar te beëindigen.