Het verschil tussen de pensioenen van fysiotherapeuten

22 jun 2022

Er zijn 2 belangrijke verschillen tussen SPF en de bedrijfstakpensioenfondsen:

 1. Onze inleg (Basisregeling) bedraagt tussen de 11 en 15% van je brutosalaris. Bij dit bij de meeste bedrijfstakpensioenfondsen is dit 22,5 – 27,5%.
 2. Voor het SPF geldt een maximaal beroepsinkomen waarover je pensioenpremie betaald en dus pensioen opbouwt. Dit is bruto €35.800 voor loondienst en bruto €44.954 voor zelfstandigen. Over het inkomen dat je meer verdient, bouw je geen pensioen op. Voor bedrijfstakpensioenfondsen is het maximale beroepsinkomen veel hoger. Voor ABP (zie voorbeeld hieronder) is dit bijvoorbeeld €112.189 (het fiscale maximum).
 3. Voorbeeld, verschillende pensioenen van fysiotherapeuten:

  Ter illustratie maken we hier een vergelijking tussen drie pensioenfondsen. Het pensioenfonds voor fysiotheraepeuten in de eerste lijn (SPF), het pensioenfonds voor fysiotherapeuten in de tweede lijn (zorg en welzijn) en het pensioenfonds voor fysiotherapeuten in de derde lijn (ABP):

  Let op: dit is puur bedoeld als een illustratieve vergelijking.

  Eerste lijn Tweede lijn Derde lijn
  Praktijken Ziekenhuizen Academische ziekenhuizen
  SPF PFZW ABP
  Maximaal beroepskinkomen €35.800 €112.189 €112.189
  Maximale inleg €301 (15,44%) €2064 (25,0%) €2107 (25,9%)
  Werkgeversbijdrage 0% (uitzonderingen daar gelaten) 50% 69,3%
  Deelnemersbijdrage 100% 50% 21,7%
  Kosten per jaar, per deelnemer (2019)* €183 €61,70 €68

  *De kosten per deelnemer drukken de rendementen.

  Begrippen:

  Maximaal beroepsinkomen: dit is het maximale inkomen waarover je pensioen opbouwt. Als je meer verdient, bouw je over dit inkomen dus geen pensioen op. Het maximaal beroepsinkomen wordt verrekend met je deeltijdpercentage. Als je 32/40 uur werkt (=80%) is je beroepsinkomen dus ook 80% van het maximum.

  Maximale inleg: de maximale premie die je betaalt bij het maximale beroepsinkomen als je voltijd werkzaam bent. Bij Zorg & Welzijn 36 uur en ABP is een voltijd werkweek 38 uur. Bij SPF ligt dit aan de praktijk waar je werkzaam bent.

  Werkgeversbijdrage: het gedeelte van de pensioeninleg die je werkgever bijdraagt. Bij Zorg & Welzijn (50%) en ABP (69,3%) legt de werkgever een gedeelte van de pensioenpremie in. Bij SPF legt de werknemer alle pensioenpremie in. Kanttekening hierbij is dat sommige fysio-werknemers wel een bijdrage krijgen van hun werkgever voor hun pensioen. Hier zijn geen vaste afspraken over. Dit is een van de onderwerpen die we in de nieuwe cao willen vastleggen. Uit onze ledenraadpleging (juli 2020) blijkt namelijk dat onze leden pensioen, na salaris, het belangrijkste onderwerp vinden waar we afspraken over moeten maken.

  Rekenvoorbeeld: wat zou een fysiotherapeut inleggen bij ABP of SPF?

  Om deze cijfers wat duidelijker te maken, geven we een voorbeeld. We rekenen voor hoeveel premie je zou inleggen bij SPF en bij ABP met een gelijk salaris.
  Stel dat je als fysiotherapeut fulltime €45.000 op jaarbasis verdient. Bij SPF bouw je over het bedrag boven je maximale beroepsinkomen, €9200, geen pensioen op. Je inleg is maximaal € 3612 per jaar. Dat is €301 euro per maand (Basisregeling, 15,44%).

  Iemand die bij ABP pensioen opbouwt met een inkomen van €45.000 legt een bedrag van € 7887 per jaar in. Dit is €657 per maand. De werkgever legt hiervan €455 in (69,3%). De werknemer legt €142 in (21,7%).

  Dit betekent dat iemand binnen een normatieve cao (bijvoorbeeld bij ABP) twee keer zoveel pensioenpremie inlegt als een fysiotherapeut in loondienst.

  Als we werken van 25 tot 67 jaar dan hebben we 42 jaar om pensioen op te bouwen. Het verschil tussen €301 per maand inleggen of €657 per maand is enorm. Tel daarbij het jaarlijkse rendement (dat exponentieel groeit) op en je krijgt aan het einde van je carrière een totaal andere pensioenpot.

Grafiek: verschil in pensioenopbouw in jaren tussen ABP en SPF (basisregeling) met gelijk inkomen.

Bij SPF bouw je via een middelloonregeling pensioen op, waarbij je uitkomt op 40-45% van je gemiddeld verdiende salaris als je gebruikmaakt van de Basisregeling. Dit bedrag is inclusief je AOW-uitkering. De Basisregeling voorziet dus slechts in een basispensioen. Wil je extra inkomen na je pensioendatum, dan moet je zelf extra voorzieningen treffen voor je pensioen.

Als je pensioen opbouwt bij PFZW kom je bij je pensioendatum uit op 70% van je gemiddeld verdiende salaris. Ook dit bedrag is inclusief je AOW-uitkering.

Waarom laten we dit zien?

We willen dat je je goed beseft dat jouw pensioenopbouw bij SPF een Basisregeling is. Het totaalbedrag dat je aan pensioen opbouwt is lager dan dat van iemand die pensioen opbouwt bij bijvoorbeeld ABP. Dit betekent dat je straks ook veel minder pensioen krijgt. Dat is logisch als je bedenkt dat je minder premie inlegt en pensioen opbouwt over een lager maximaal beroepsinkomen.

Tijdens onze ledenraadpleging gaven onze leden aan dat ze pensioen, na salaris, de belangrijkste arbeidsvoorwaarde vinden. Het is tegelijkertijd ook de duurste arbeidsvoorwaarde na salaris. Je merkt het helaas niet direct als je minder pensioenpremie inlegt. Dat merk je pas als je (bijna) met pensioen gaat. Daarom is het goed om nu al na te denken over je pensioen.

Als Fysiovakbond FDV vinden we dat fysio-werknemers in de eerste lijn een pensioen verdienen dat gelijkwaardig is aan dat van onze collega’s in de tweede lijn. Dat is dan ook het doel waar wij uiteindelijk naartoe willen werken.