Fysiovakbond FDV verder als zelfstandige vakbond

15 dec 2022

Tijdens de afgelopen ledenvergaderingen hebben de leden ingestemd met de nieuwe statuten voor FDV. Dat ìs een enorme mijlpaal. In de oude statuten was het lidmaatschap van Fysiovakbond FDV nog automatisch gekoppeld aan het lidmaatschap van KNGF. Met de nieuwe statuten is FDV volledig zelfstandig. Die stap is noodzakelijk om de Cao Eerstelijn Fysiotherapie straks algemeen verbindend te laten verklaren.

Een algemeen verbindend verklaring is nodig zodat alle fysiowerknemers straks beschikken over hetzelfde arbeidsvoorwaardenpakket. Dat geeft rust en duidelijkheid en voorkomt concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Met de nieuwe statuten is een belangrijke randvoorwaarde daarvoor dus geregeld.

Voorzitter Bob van Ravensberg: “We zijn heel blij met deze stap. Ons uitgangspunt is te zorgen dat de overgang naar de nieuwe cao zo naadloos mogelijk verloopt.”

Overgangsperiode
Nu FDV verder gaat als autonome vakbond, betekent dat ook dat je lidmaatschap van FDV niet langer automatisch is gekoppeld aan je lidmaatschap bij KNGF. Voor jou geldt een overgangsperiode waarin je niets hoeft te doen. Er zijn voorlopig geen kosten verbonden aan je lidmaatschap. Of je aangesloten wil blijven bij FDV beslis je later.

Mooi is ook dat nieuwe leden zich rechtstreeks kunnen aansluiten bij FDV. Hoe meer leden, hoe steviger onze zeggingskracht aan de cao-tafel.

First things first
Komende periode focussen we eerst op de totstandkoming van de nieuwe cao. We zijn al vergevorderd met het uitwerken van de cao-artikelen, maar de puntjes moeten nog op de i. Zodra het akkoord is getekend, zullen we de inhoud met jullie delen.

Daarna nemen we ruim de tijd om de nieuwe cao-afspraken uit te leggen. We komen naar diverse plekken in het land en we organiseren verschillende online bijeenkomsten. Hierbij zijn alle fysio’s in loondienst, leden en niet-leden, welkom. We willen namelijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om vragen te stellen. Na deze bijeenkomsten organiseren we een ledenraadpleging. Alle leden van Fysiovakbond FDV mogen dan stemmen over de Cao Eerstelijn Fysiotherapie.