Fysiovakbond FDV en Vakbond FBZ breiden samenwerking verder uit

19 dec 2022

Om tot een nieuwe cao te komen heeft Fysiovakbond FDV zich tijdens de cao-onderhandelingen de afgelopen jaren professioneel laten bijstaan door een cao-onderhandelaar en een communicatieadviseur van FBZ, vakbond voor zorgprofessionals. 

Omdat deze samenwerking goed verloopt, willen Fysiovakbond FDV en FBZ de samenwerking verder uitbreiden. Daarom heeft FDV een verzoek ingediend bij FBZ om zich als vereniging aan te sluiten bij FBZ. De algemene vergadering van FBZ met vertegenwoordigers van 24 beroepsverenigingen van hoogopgeleide zorgprofessionals, heeft hiermee inmiddels ingestemd. Begin 2023 zullen Fysiovakbond FDV en FBZ de samenwerking verder uitwerken. Dit is een belangrijke stap voorwaarts om de positie van jou als werknemer en van Fysiovakbond FDV te versterken.

FBZ kent je arbeidsvoorwaarden en rechten als geen ander

De beroepsgroep fysiotherapeuten is geen onbekende voor FBZ. FBZ is cao-partij en voert de onderhandelingen bij cao’s in zorgsectoren waarin fysio’s werkzaam zijn. Ook hebben de arbeidsjuristen van FBZ Rechtshulp de afgelopen jaren zowel fysiotherapeuten in de eerstelijn als in de tweedelijn bijgestaan met individuele juridische dienstverlening. De experts kennen je arbeidsvoorwaarden en rechten dan ook als geen ander.

Dienstverlening

FDV en FDV hebben afspraken gemaakt over de dienstverlening door FBZ. Behalve cao-onderhandelingen en communicatie zal in de loop van 2023 ook de individuele juridische dienstverlening (FBZ Rechtshulp) onderdeel gaan uitmaken van je lidmaatschapspakket van FDV. Verder neemt FBZ de logistiek van de ledenadministratie voor haar rekening. Je krijgt daar in 2023 meer info over.

Meer weten?

FBZ is een groeiende vakbond. Steeds meer beroepsverenigingen van hoogopgeleide zorgprofessionals sluiten zich aan. Naast cao-onderhandelingen behartigt FBZ onder meer de collectieve werknemersbelangen richting de nieuwe pensioenregeling (Wet toekomst pensioen) en stimuleert FBZ een evenwichtige arbeidsmarkt. FBZ is de tweede grootste werknemerspartij in de zorg. Wil je meer weten, kijk dan op www.fbz.nl.