Fysiovakbond FDV vreest leegloop in de fysiotherapie

1 jul 2024

Meer dan zes van de tien eerstelijnsfysiotherapeuten overweegt serieus het vak te verlaten. Vanwege het ontbreken van passende arbeidsvoorwaarden denkt een groot deel van hen erover om buiten de eigen sector werk te zoeken. Omdat er al twintig jaar geen cao meer voor hen is, lopen de arbeidsvoorwaarden van eerstelijnsfysio’s steeds verder uit de pas. Hun salaris ligt tussen de 35 en 42 procent lager dan collega’s die in het ziekenhuis of in de ouderenzorg werken. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek door Fysiovakbond FDV naar arbeidsvoorwaarden en salarissen in de eerstelijnsfysiotherapie.

Voorzitter Bob van Ravensberg van de Fysiovakbond hoopt niet dat zoveel fysiotherapeuten ook echt het vak vaarwel zeggen. “Dat zou rampzalige gevolgen hebben. Mensen moeten langer wachten op behandeling van een fysiotherapeut en het duurt langer voordat ze weer aan het werk kunnen. Het ontbreken van goede arbeidsvoorwaarden kan dus leiden tot grote maatschappelijke impact”, stelt Van Ravensberg.

Dat is de reden dat de voorzitter hamert op een nieuwe cao. “Alle drie bij de cao betrokken partijen, werkgeversvereniging WVF, Vakbond FBZ en Fysiovakbond FDV zien graag een nieuwe, eigentijdse cao, maar het bekostigingssysteem blijkt een bottleneck om de huidige arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden te verbeteren. De uitkomsten van ons onderzoek komt niet overeen met de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord, namelijk een sterkere rol voor de eerste lijn én het voorkomen van duurdere zorg.”

Moeilijk rondkomen

Uit het onderzoek van Fysiovakbond FDV Arbeidsvoorwaarden in de eerstelijns fysiotherapie 2023 blijkt dat fysio’s op het eerste oog een redelijk salaris lijken te krijgen. Maar onder aan de streep ontstaat een inkomensplaatje waarvan het moeilijk rondkomen is. Dat komt door de uitzonderlijke, maar ook uiteenlopende arbeidsvoorwaarden. Fysiotherapeuten moeten hun eigen pensioen betalen. Ook draaien ze op voor noodzakelijke kosten voor verplichte scholing en hun kwaliteitsregistraties. Vaak hoort Fysiovakbond FDV dat fysio’s hun vakantie niet doorbetaald krijgen, of dat ze achteraf een gedeelte van hun salaris moeten terugbetalen als de omzet tegenvalt. Als klap op de vuurpijl is het zeer gebruikelijk dat een deel van de werkzaamheden in eigen tijd wordt gedaan. Gemiddeld besteedt een fysiotherapeut in loondienst een halve dag in de week aan onbetaald werk.

Van Ravensberg vervolgt: “Als je deze factoren meerekent, verdienen fysiotherapeuten in de eerste lijn een veel lager salaris dan fysio’s die elders werken. Daarnaast bouwen ze een veel lager pensioen op: in andere sectoren is sprake van ruim een dubbele pensioenopbouw: 2,5 tot 3,7 keer hoger. Ook is in andere sectoren geen sprake van twee wachtdagen bij ziekte en zijn de overige secundaire arbeidsvoorwaarden beter geregeld”, aldus Van Ravensberg. “De cijfers uit ons rapport zijn een wake-up call. Behoud van de fysiotherapie in zijn huidige vorm kan alleen als de arbeidsvoorwaarden van eerstelijnsfysiotherapeuten serieus genomen worden.”