FDV houdt ledenpeiling over voorstellen Cao Eerstelijn Fysiotherapie

5 mei 2023

Nu de regiobijeenkomsten zijn gehouden en leden beschikken over de nodige informatie, wil Fysiovakbond FDV graag van jou als lid horen wat je van de cao vindt. Dit doen we via een ledenpeiling. Als lid krijg je hier komende week een uitnodiging voor.

De uitkomst van de ledenpeiling geeft steun in de rug voor het verdere traject om de cao te realiseren. De formele ledenraadpleging volgt later. Zo zorgt Fysiovakbond FDV dat ze hierin gelijk optrekt met Werkgeversvereniging WVF. De formele ledenraadplegingen zullen rond dezelfde periode plaatsvinden.

Werkgeversvereniging WVF heeft namelijk aangegeven dat zij de formele stemming over de cao voorlopig uitstellen. Er bestaat aan werkgeverszijde op dit moment onvoldoende draagvlak. Werkgevers willen wel een cao, maar zijn bezorgd over hoe de cao-afspraken voor hen zullen uitpakken. Er bestaan daarnaast misverstanden over de inhoud van de cao. Daarvoor is meer bewustwording nodig aan de kant van de werkgevers. Kortom, WVF heeft meer tijd nodig.

Hoewel de uitvoering van de cao zorgvuldig is doorgerekend en beide cao-partijen met volle overtuiging hun handtekening onder het principeakkoord hebben gezet, is het belangrijk om WVF meer tijd te geven om de ontstane weerstand aan werkgeverszijde te doorbreken. Zodat de achterban bij de formele stemming toegerust is om met het oog op de toekomst van het vak een weloverwogen stem uit te brengen over de cao. WVF is bezig met een plan de campagne, want hoe dan ook, de cao blijft de stip op de horizon.

Werkgeversvereniging WVF heeft geïnventariseerd bij haar leden waar de pijnpunten zitten. Een van de belangrijkste zorgen van werkgevers is dat zorgverzekeraars de cao-afspraken opzij zullen schuiven. Op dit moment gaat Werkgeversvereniging WVF samen met KNGF met de zorgverzekeraars om tafel om informeel over de cao-afspraken te praten.

Werkgeversvereniging WVF bespreekt regelmatig met Fysiovakbond FDV hoe dit proces verloopt.

Verder werkt Werkgeversvereniging WVF aan een plan de campagne. Zodra we hier meer over weten, brengen we jullie op de hoogte.

Stip op de horizon

Fysiovakbond FDV blijft het vizier richten op de cao, en wil dat er zicht komt op een ingangsdatum. Omdat fysiowerknemers er alle belang bij hebben dat ook de werkgevers vertrouwen krijgen in de cao, dragen we vanuit werknemersverantwoordelijkheid waar mogelijk bij aan de activiteiten van WVF.

De uitnodiging van de ledenpeiling ontvang je als je lid bent begin volgende week van ons in je mailbox. De ledenpeiling loopt tot en met zondag 28 mei 2023.