Factsheet Cao Eerste Lijn Fysiotherapie

31 jan 2023

De volledige cao-tekst lezen is een aardige klus. Daarom vind je hier een handige samenvatting van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Per arbeidsvoorwaarde geven we een korte toelichting in dit artikel. Voor een uitgebreidere toelichting klik je op de link bij elke arbeidsvoorwaarde.

Van de afspraken in de Cao Eerstelijn Fysiotherapie mag in het voordeel van de werknemer worden afgeweken. Je kunt dus altijd over een hoger salaris of betere arbeidsvoorwaarden met je werkgever onderhandelen. Het is zelfs normaal om dat te doen. Niet alleen bij een nieuwe baan, maar ook als je een tijdje bij een werkgever werkt.

Wat de cao precies voor jou betekent, krijg je te zien in het transitiemodel dat we nu nog ontwikkelen. Zodra deze klaar is, plaatsen we die natuurlijk op de website!

Toelichting

Salaris

Iedere fysiotherapeut in loondienst krijgt in de cao een vast salaris. Voor de salarisschalen en de uitleg hierover verwijzen we naar dit artikel.

Pensioen

Je werkgever betaalt een bijdrage van 25% van je pensioenpremie. Je draagt de premie zelf af aan SPF. Voor meer informatie over pensioen in de cao klik je hier.

Loondoorbetaling bij ziekte

Wettelijk gezien heb je recht op 70% loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren. In de cao hebben we afgesproken dat je het eerste jaar 100% loondoorbetaling krijgt en het tweede jaar 70%. Voor meer info lees je deze toelichting.

Wachtdagen bij ziekte

als je ziek bent en er staan wachtdagen in je arbeidsovereenkomst, krijg je over deze dagen geen loon uitbetaald. Wettelijk gezien mogen er maximaal twee wachtdagen in je arbeidsovereenkomst staan. Voor meer informatie kijk je bij dit artikel.

Vakantie

je hebt wettelijk recht op twintig vakantiedagen bij een voltijd arbeidsovereenkomst. Heb je meer vakantie, dan zijn dit bovenwettelijke vakantiedagen. In de cao hebben we in totaal vijf weken vakantie afgesproken.

Reiskostenvergoeding

je werkgever mag je belastingvrij 0,21 ct/km uitbetalen. Het aantal kilometers is hierin onbeperkt. Als je meer ontvangt dan 0,21 ct/km, moet je over het bedrag boven 0,21 ct/km wel loonbelasting betalen. In de cao hebben we afgesproken dat je per enkele reis voor woon-werkverkeer van 5-40 km 0,21 ct/km vergoed krijgt. Voor meer informatie kijk je hier.

Verplichte scholing

Wettelijk gezien is verplichte scholing de scholing die je moet volgen van je werkgever om je functie uit te kunnen oefenen. Denk daarbij aan scholing in het administratiesysteem, het volgen van een bedrijfshulpverlenerscursus etc. Scholing in het kader van je kwaliteitsregistratie valt in de cao ook onder verplichte scholing.

Kwaliteitsregistratie

als je werkgever van je verwacht dat je in een kwaliteitsregister staat ingeschreven, is het niet meer dan logisch dat de werkgever de kosten hiervoor vergoedt. Daarom staat dit ook in de cao.

Werkweek & -tijden

De fulltime werkweek is 38 uur in de cao. Je kunt samen met je werkgever afspreken dat jouw werkweek 40 uur is. Daarnaast krijg je een toeslag als je werkt buiten de gebruikelijke werktijden (ma-vrij 7.00-21.00). Voor een uitgebreide toelichting kijk je hier.

WGA-gat verzekering

als je langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent (meer dan twee jaar), krijg je via het UWV een uitkering. Als je nog gedeeltelijk aan het werk kunt blijven, krijg je een WIA-uitkering. Deze uitkering is meestal een flinke stap terug in je inkomen. Een WGA-gat verzekering vult deze uitkering aan. In de cao hebben we afgesproken dat je werkgever een WGA-gat verzekering voor je afsluit. Meer informatie over uitkeringen vind je op deze pagina.

De Cao Eerstelijn Fysiotherapie 2023-2024 is bedoeld voor alle fysiowerknemers in dienst in de vrijgevestigde praktijk. In nauwe samenwerking met Fysiovakbond FDV onderhandelt Vakbond FBZ over arbeidsvoorwaarden met werkgeversvereniging WVF.