Enorme stap in Cao Eerstelijn Fysiotherapie gezet

22 nov 2022

Werkgeversvereniging WVF en Fysiovakbond FDV hebben op 21 november op de belangrijkste punten overeenstemming bereikt om te komen tot een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor fysio’s in de eerstelijn. Dit betekent een enorme stap vooruit voor de sector.

De laatste cao stamde uit 2003, maar wetgeving en de verdere ontwikkeling van het vak stonden niet stil. Daarentegen de arbeidsvoorwaarden wel, met onderlinge concurrentie en uitstroom van fysio’s naar andere sectoren als gevolg. Door de grote diversiteit aan contracten speelde bovendien veel juridische problemen. Het is een sector die het bovendien moeilijk heeft door lage tarieven van zorgverzekeraars. Praktijkhouders en fysio’s hebben het financieel moeilijk.

Tegen deze niet eenvoudige achtergrond hebben beide cao-partijen zich twee jaar hard gemaakt om de nieuwe cao van scratch af aan op te bouwen.

In 2020 stemden de achterbannen in met het visiedocument met de belangrijkste onderwerpen waarover cao-afspraken moesten komen. Denk aan een functiegebouw met loonontwikkeling, afspraken over pensioenopbouw en aan scholing en ontwikkeling.  Sindsdien hebben werkgevers en werknemers intensief overleg gevoerd om afspraken hierover uit te werken. Daar is dus nu op hoofdlijnen overeenstemming over.

Met de vernieuwde arbeidsvoorwaarden scheppen beide partijen een duidelijk kader voor werkgevers en werknemers die enerzijds voldoet aan wet- en regelgeving en anderzijds zorgt voor een betere positie van fysiotherapeuten in de eerstelijn. Dat moet rust en duidelijkheid geven.

Hoe verder?

Beide cao-partijen werken nu eerst de details uit in de tekst van het onderhandelaarsakkoord, en komen binnenkort met meer informatie. Hoe dit er precies uit gaat zien, zullen we je dus binnenkort laten weten.

Is er nu al een cao?

Eerst moeten de details nog worden uitgewerkt. Daarna stemmen de leden van WVF en Fysiovakbond FDV over het totaalpakket. Als de leden van beide partijen instemmen, gaat de Cao Eerstelijn Fysiotherapie pas in. Hoe dit proces precies verloopt, lees je in ons artikel over het cao-traject.

Hele sector

Voor de nieuwe cao is een looptijd voorzien van twee jaar. Van de afspraken in de nieuwe cao mag alleen worden afgeweken ten gunste van de werknemer. Partijen stellen zich tot doel de nieuwe cao algemeen verbindend te laten verklaren. Daarmee worden de afspraken van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de eerstelijn.