De cao gaat in nadat leden beide verenigingen hebben ingestemd

14 apr 2023

In het principeakkoord voor de Cao Eerstelijn Fysiotherapie 2023-2024 was de ambitie opgenomen dat de cao per 1 april jl. zou ingaan. De nieuwe cao brengt veel veranderingen met zich mee. Het is daarom uitermate belangrijk dat beide achterbannen goed op de hoogte zijn van wat de nieuwe cao voor hen betekent, voordat de ledenraadpleging wordt gehouden. Daarom hebben zowel Fysiovakbond FDV als WVF de afgelopen periode veel inspanningen geleverd om de achterban zo goed mogelijk te informeren, onder andere via webinars en bijeenkomsten in de regio’s. Een cao kan pas ingaan nadat een ledenraadpleging door beide cao-partijen heeft plaatsgevonden en de meerderheid instemt. Nu is het 1 april geweest en de ledenraadpleging heeft nog niet plaatsgevonden. Wat betekent dit voor de ingangsdatum?

Cao gaat niet in met terugwerkende kracht

Het is in het algemeen gebruikelijk dat een nieuwe cao naadloos aansluit op de vorige cao, zodat er geen cao-loze periode is. In de fysiotherapie is de laatste twintig jaar al geen cao geweest. Het heeft niet de voorkeur van beide cao-partijen om de cao met terugwerkende kracht per 1 april te laten ingaan. Het zou enorm arbeidsintensief zijn om nieuwe arbeidsvoorwaarden achteraf in te voeren en ingewikkelde situaties kunnen opleveren voor werkgevers en werknemers. Doel van de nieuwe cao is juist om iedereen rust en duidelijkheid te bieden.

Ingangsdatum bekend nadat beide achterbannen hebben ingestemd

Om verwarring over de ingangsdatum te voorkomen hebben cao-partijen in de tekst van het principeakkoord daarom de volgende passage opgenomen:

Deze cao heeft een looptijd vanaf de goedkeuring van beide ALV’S tot 1 januari 2025.

Dat betekent dat de cao zal gelden vanaf het moment dat de leden van beide verenigingen hebben ingestemd. Mochten de stemmingen van beide cao-partijen hierover op verschillende momenten plaatsvinden, dan geldt de cao dus pas vanaf het moment dat de uitslagen van beide stemmingen definitief bekend zijn en de meerderheid van de leden voor het principeakkoord hebben gestemd.

Cao wordt direct toegepast door leden WVF

Als de achterbannen met de cao instemmen, zal die in eerste instantie gaan gelden voor alle werknemers die werken bij een werkgever die lid is van WVF. Daarna zullen Fysiovakbond FDV en Werkgeversvereniging WVF een algemeenverbindendverklaring (AVV) aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken. Als die wordt goedgekeurd, gaat de cao gelden voor iedereen die onder de werkingssfeer valt (tenzij op de fysiowerknemer een andere cao van toepassing is, dan blijft die andere cao gelden). Een AVV voorkomt concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Niet verplicht, maar wel de cao toepassen?

Een werkgever is nog niet verplicht om de cao al toe te passen in de arbeidsovereenkomsten. Wel kan een werkgever er zelf al voor kiezen. Dit heet juridisch een incorporatiebeding. In de tekst van de arbeidsovereenkomst staat dan ‘Op deze arbeidsovereenkomst is de Cao Eerstelijn Fysiotherapie 2023-2024 van toepassing’. Daarmee volgt de werkgever nu al de cao-afspraken.