Fysiovakbond FDV en WVF presenteren met het principeakkoord voor Cao Eerstelijn Fysiotherapie een totaal nieuw arbeidsvoorwaardenpakket

31 jan 2023

Werkgeversvereniging WVF en Vakbond FBZ namens Fysiovakbond FDV hebben op 31 januari overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van het principeakkoord voor de Cao Eerste Lijn Fysiotherapie. Na een langdurige cao-loze periode komt er met een uniform arbeidsvoorwaardenpakket voor de hele sector eindelijk zekerheid en helderheid over arbeidsvoorwaarden.

De ambitie van partijen is dat deze cao zal gaan gelden voor alle fysiotherapeuten in dienstverband in de eerste lijn. Dit brengt de sector de gewenste rust en duidelijkheid.

Volledig nieuw arbeidsvoorwaardenpakket

De nieuwe cao omvat een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket voor eerstelijns fysiotherapeuten. De cao-afspraken zijn gebaseerd op het visiedocument van beide partijen. Het visiedocument kon in 2020 rekenen op de instemming van de achterbannen. Er is hebben sindsdien veelvuldig overlegd om de afspraken uit te werken.

In de nieuwe cao zijn onder meer afspraken gemaakt over:

 • Salariëring en loonontwikkeling
 • Arbeidsduur
 • Pensioen
 • Scholing
 • Wachtdagen en loondoorbetaling bij ziekte
 • Vakantie en verlof

  Binnen de cao-tekst is ook aandacht voor de overgangsperiode. Na twintig jaar zonder cao is er tijd nodig om deze in te voeren. In de tekst is een dispensatieregeling en een overgangsregeling opgenomen. Daarnaast ontwikkelen partijen ontwikkelen op dit moment hulpmiddelen om werkgevers en werknemers hierbij te ondersteunen.

  Zorgvuldigheid voorop

  Omdat de nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken impact hebben op de huidige arbeidsvoorwaarden trekken Fysiovakbond FDV en WVF komende tijd eerst het land in om de inhoud van het principeakkoord toe te lichten. Tijdens de bijeenkomsten wordt uitgelegd hoe de transitie plaatsvindt, wordt ingegaan op de tools die beschikbaar komen en is ruimte om vragen te beantwoorden.

  Stemming

  De bijeenkomsten worden gevolgd door een ledenraadpleging in het voorjaar, zodat de leden kunnen aangeven of ze zich kunnen vinden in de gemaakte cao-afspraken. De stem van leden is doorslaggevend of het principeakkoord daadwerkelijk omgezet kan worden in de nieuwe Cao Eerstelijn Fysiotherapie.

  Toolkit communicatie

  De nieuwe cao bestaat uit vele pagina’s waarin ook juridische termen voorkomen die vragen bij je kunnen oproepen. Daarom geven we tekst en uitleg bij de cao. Een handige factsheet, samenvattende artikelen per arbeidsvoorwaarde en korte uitlegvideo’s zorgen ervoor dat je eenvoudig kunt nagaan wat de cao voor jou betekent. Verder nemen we binnenkort een webinar op waarin we een en ander uitleggen. Die kun je dan bekijken wanneer het jou uitkomt.

  Je kan nu al de uitgebreide FAQ bekijken met antwoorden op veel gestelde vragen. Staat het antwoord op jouw vraag daar niet tussen? Dan kun je je vraag stellen tijdens een van de (online) bijeenkomsten die we organiseren. De planning wordt binnenkort bekend. Je kunt natuurlijk ook je vraag stellen via de mail. Houd er wel rekening mee dat we niet alle vragen persoonlijk kunnen beantwoorden. Kom dus vooral naar de bijeenkomsten.   

  Over de cao-partijen

  Cao-partijen zijn Vakbond FBZ en Werkgeversvereniging WVF. FDV heeft zich bij Vakbond FBZ aangesloten voor het behartigen van de werknemersbelangen van hun achterban in de eerstelijn. FBZ onderhandelt samen met FDV aan de cao-tafel over arbeidsvoorwaarden voor de beroepsgroep.   

  Kijk voor meer info op www.fysiovakbond.nl en https://werkgeversverenigingfysiotherapie.nl/

  *Disclaimer: Het Principeakkoord CAO Eerstelijn Fysiotherapie 2023-2024 alsmede alle gepubliceerde teksten en bijlagen met betrekking tot dit principeakkoord zijn onder voorbehoud van tekstfouten en eventuele tekstuele aanpassingen en wijzigingen.