Cao-partijen Fysiovakbond FDV en werkgeversvereniging WVF koersen naar cao voor fysio’s in eerste lijn

15 aug 2020

De besturen van Fysiovakbond FDV en werkgeversvereniging WVF zijn verheugd te kunnen melden dat op bestuurlijk niveau grote stappen zijn genomen richting een nieuwe cao voor de eerste lijn fysiotherapie. Zo zijn beide partijen afgelopen tijd hard bezig geweest met het bouwen een fundament voor de nieuwe cao. Die koers is vastgelegd in ‘Bouwen aan een nieuwe cao voor de fysiotherapie’. Deze leggen beide partijen komende tijd nu eerst aan hun achterban voor. Bij groen licht gaan na de zomer de inhoudelijke cao-onderhandelingen van start.

Wat ging hieraan vooraf?
Het traject heeft lang stilgelegen. Na de vorige cao uit 2003 zijn zonder succes pogingen gedaan tot het cao-traject vlot te trekken. Partijen kwamen er niet uit en verenigingen werden slapend of opgeheven. Omdat het voor de branche cruciaal is dat er nieuwe afspraken komen over arbeidsvoorwaarden vonden FDV en WVF het de allerhoogste tijd de handschoen op te pakken. De druk op deze branche is immers hoog en sinds de coronacrisis alleen maar toegenomen. Verder toont het kostprijsonderzoek van KNGF aan dat reparatie van tarieven nodig is om te komen tot een rendabele onderneming in de fysiotherapie en een passende beloning van werknemers. Dit is van belang voor een aantrekkelijke branche fysiotherapie eerste lijn en hierin hebben zowel werkgevers als werknemers een verantwoordelijkheid.

Fundament voor een cao
Vanuit deze gedachte zijn FDV en WVF gekomen tot een visiedocument ‘Bouwen aan een nieuwe cao voor de fysiotherapie’ met de contouren voor een nieuwe cao. De ALV van KNGF onderschrijft deze koers. Het visiedocument bevat de onderwerpen waarover concrete inhoudelijke afspraken moeten worden gemaakt. Het traject moet uiteindelijk een cao met eigentijdse arbeidsvoorwaarden opleveren.

Uw mening telt
Als cao-partijen vinden we het belangrijk de leden vanaf het begin mee te nemen in het proces en ons te voeden met ideeën en opmerkingen. Als volgende stap informeren/raadplegen we onze achterban over het visiedocument. U ontvangt daarom op korte termijn eerst meer informatie over de wijze waarop u hierover uw stem kunt uitbrengen.

Hoe verder?
Wij informeren u over de uitkomsten van de ALV/achterbanraadpleging. Dan zal ook duidelijk zijn of en wanneer de inhoudelijke onderhandelingen van start kunnen gaan. Voor ons als sociale partners staat voorop samen met de leden op niet al te lange termijn te bouwen aan de nieuwe cao.

U kunt erop rekenen dat wij u bij de tussenresultaten en verdere stappen in het proces betrekken. Doel is zo de komende tijd samen te komen tot concrete afspraken voor een eigentijdse Cao Eerste lijn Fysiotherapie.

Namens de besturen van FDV en WVF,

Daan Spanjersberg,                                                                         Bob van Ravensberg,
voorzitter Werkgeversvereniging WVF                               voorzitter Fysiovakbond FDV