Cao Eerstelijn Fysiotherapie: waar staan we nu?

22 jun 2023

We werken al een aantal jaar aan de cao die nu voorligt. Daarom is het tijd voor een overzicht. Waar staan we nu? En hoe gaan we verder?

Nu de ledenpeiling is geweest, kijken we terug op het cao-proces tot nu toe. En we kijken vooruit, hoe gaan we verder? In bovenstaande infographic vind je een samenvatting van de laatste jaren en een vooruitblik. Van het ophalen van informatie bij jou als lid tot de ledenpeiling over principeakkoord. Van het eerste moment tot nu heb jij steeds de mogelijkheid gehad om input te geven over de Cao Eerstelijn Fysiotherapie. Het is namelijk een cao voor ons allemaal!

Dit ging vooraf aan het principeakkoord

Al in 2019 begon het bestuur van Fysiovakbond FDV met bijeenkomsten in het land om input te verzamelen voor alle arbeidsvoorwaarden. In de zomer van 2020 maakten we met Werkgeversvereniging WVF het visiedocument over de cao.

Heel 2021 en 2022 hebben wij gewerkt aan en onderhandeld over het principeakkoord. We begonnen bij nul, want er was al twintig jaar geen cao. Dit leidde in november 2022 tot overeenstemming en in januari 2023 publiceerden we de tekst van het Principeakkoord Cao Eerstelijn Fysiotherapie.

 

Inhoud principeakkoord bekend maken bij fysio-werknemers

Tussen januari en mei volgde een periode met verschillende bijeenkomsten over de cao. We informeerden je via onze nieuwsbrief, via onze website, met video’s en handige factsheets over de inhoud van het principeakkoord. Dat was aardig wat werk. We kregen veel reacties en vragen. Blije collega’s, bezorgde collega’s, nieuwsgierige collega’s, kritische collega’s, twijfelende collega’s,  we hebben bijna alle smaken wel gezien en gehoord.

Daarna was het tijd om aan jou te vragen wat je van de inhoud vindt van het principeakkoord.

Ledenpeiling: 87,4% is bereid nu in te stemmen!

In mei kon jij je mening geven over het huidige principeakkoord via onze ledenpeiling. Werknemers zien het belang in van een cao op de lange termijn. In onderstaande grafieken zie je de arbeidsvoorwaarden waar leden het meest tevreden over zijn:

  • Geen wachtdagen meer.
  • Volledige vergoeding van scholing in het kader van je kwaliteitsregistratie.
  • Volledige vergoeding voor de kosten van inschrijving van het kwaliteitsregister en het BIG-register.

Opvallend was dat vooral de collega’s die nog niet zo lang in het vak zitten (<8 jaar) bovengemiddeld tevreden zijn over de afgesproken arbeidsvoorwaarden in het principeakkoord. Degenen die al langer in het vak zitten (>12 jaar) zijn gemiddeld genomen iets minder tevreden.

Alle resultaten nemen wij mee in een volgende onderhandeling. Deze informatie is voor ons buitengewoon waardevol en daarom zijn wij heel blij dat meer dan 1300 leden de moeite hebben genomen om de ledenpeiling in te vullen!

Hoe nu verder?

De uitkomst van de ledenpeiling geeft steun in de rug voor het verdere traject om de cao te realiseren. De formele ledenraadpleging volgt later. Zo zorgt Fysiovakbond FDV dat ze hierin gelijk optrekt met Werkgeversvereniging WVF. De formele ledenraadplegingen zullen rond dezelfde periode plaatsvinden.

Fysiovakbond FDV is met Werkgeversvereniging WVF in gesprek om te kijken hoe het proces verder zal gaan verlopen. Voor veel werkgevers is het belangrijk dat zorgverzekeraars op dit moment in het proces ook worden betrokken. Dit is een belangrijkste stap, waar nu aan wordt gewerkt.

Uiteindelijk zal er een formele raadpleging volgen. De leden van beide verenigingen moeten instemmen met het akkoord voordat de Cao Eerstelijn Fysiotherapie kan ingaan.