Zo bespaar je op je contributiefactuur!

20 apr 2024

Als lid heb je in maart van ons de factuur gekregen voor de contributie. Vorig jaar hebben wij in juni de facturen verzonden. De reden hiervoor was dat het de allereerste keer was dat onze vereniging zelf de facturatie deed. Hiervoor moest vorig jaar nog een en ander worden ingericht. Vanaf nu zal de factuur voor de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage in maart worden verzonden. Volgend jaar ontvang je dus weer in de maand maart je jaarlijkse factuur voor Fysiovakbond FDV.

Tot december 2022 was het lidmaatschap van Fysiovakbond FDV gekoppeld aan het KNGF. Sinds vorig jaar is dit niet meer het geval en betaal je dus de contributie rechtstreeks aan Fysiovakbond FDV.

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Dat kan volgens onze statuten alleen per kalenderjaar. Stuur dus vóór 1 december van het lopende kalenderjaar een bericht naar leden@fysiovakbond.nl als je je lidmaatschap wilt beëindigen.

 

Geld besparen op je contributie? Gebruik de werkkostenregeling via je werkgever!

Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) kan je werkgever jouw vakbondscontributie verrekenen met je brutoloon. Onze jaarlijkse contributie is vastgesteld op 99 euro per jaar door de ALV. Je werkgever betaalt deze 99 euro netto uit op je rekening en houdt dan 99 euro in van je bruto loon. Je hoeft dan over dit bedrag geen belasting te betalen.

Meer informatie vind je deze pagina van werkkostenregeling-wkr.nl.

In het handboek Loonheffingen 2023 (pagina 200 en verder) kan je werkgever lezen hoe dit precies kan worden verrekend met het bruto loon. Ook de boekhouder of accountant van de praktijk kan je werkgever hier meer over vertellen of dit zelfs helemaal regelen voor je werkgever.

Honderden werkgevers vergoeden contributiefactuur van Fysiovakbond FDV!

Je kunt ook aan je werkgever vragen om de factuur voor Fysiovakbond FDV volledig te voldoen. Je kunt de factuur direct doorsturen naar je werkgever. Of je schiet het bedrag voor en vraagt het terug bij je werkgever. Honderden werkgevers doen dit al voor hun werknemer.