Waarom een contributiefactuur? En hoe kun je hierop besparen?

22 jun 2023

Als lid heb je deze week van ons de eerste factuur gekregen voor de lidmaatschapsbijdrage. Het lidmaatschap van Fysiovakbond FDV is namelijk niet langer automatisch gekoppeld aan het lidmaatschap van KNGF. Omdat je voorheen lid was van FDV via KNGF, ontvang je nu een factuur voor het lidmaatschap. Fysiovakbond FDV is namelijk een zelfstandige vakbond geworden. Dit is nodig voor de cao.

Werkkostenregeling

Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) kan je werkgever jouw vakbondscontributie verrekenen met je brutoloon. Onze jaarlijkse contributie is vastgesteld op 95 euro per jaar door de ALV. Je werkgever betaalt deze 95 euro netto uit op je rekening en houdt dan 95 euro in van je bruto loon. Je hoeft dan over dit bedrag geen belasting te betalen.

Meer informatie vind je deze pagina van werkkostenregeling-wkr.nl.

In het handboek Loonheffingen 2023 (pagina 200 en verder) kan je werkgever lezen hoe dit precies kan worden verrekend met het bruto loon. Ook de boekhouder of accountant van de praktijk kan je werkgever hier meer over vertellen of dit zelfs helemaal regelen voor je werkgever.