Zo werkt het STAP-budget!

13 jan 2022

Vanaf 1 maart 2022 komt er een nieuwe regeling voor werknemers om een bijdrage tot € 1000 in je studiekosten vergoed te krijgen vanuit de overheid. Werkenden en werkzoekenden kunnen dit aanvragen voor scholing en ontwikkeling. De regeling vervangt de huidige fiscale aftrekregeling voor scholingskosten. Dit jaar kan je voor het laatst bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten over 2021 aftrekken

Hoe werkt het STAP-budget?

De subsidie die de overheid beschikbaar stelt, heet Stimulering Arbeidsmarkt Positie, afgekort STAP. Hiermee kun je een opleiding, training of cursus volgen. De overheid wil hiermee werknemers meer eigen regie geven in hun loopbaanontwikkeling. Jaarlijks stelt de overheid € 218 miljoen beschikbaar. Je kan een keer per jaar een aanvraag doen met een maximumvergoeding van € 1000. Dit filmpje legt je uit hoe het werkt:

Alleen voor scholingen in het STAP-scholingsregister

Je kan alleen in aanmerking komen voor een STAP-budget als de scholing in het STAP-scholingsregister staat. Hier staan nog maar weinig scholingen in. Wil je dit jaar een interessante opleiding volgen, maar staat de scholing er niet tussen? Stel dan de scholingsaanbieder op de hoogte dat hij moet regelen dat hij in het STAP-scholingsregister komt te staan.

Scholingskosten vergoedt door werkgever?

Verplichte scholing die nodig is voor het uitoefenen van je functie, moet worden vergoed door je werkgever. Sinds 1 juli 2015 is een scholingsplicht opgenomen in de wet. Hierin staat expliciet benoemd dat de werkgever verplicht is de werknemer opleidingen en cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn of haar functie.

In 2021 nog studiekosten gemaakt?

Bij je aangifte inkomstenbelasting van 2021 kun je deze studiekosten nog aftrekken. Er is hier een apart vakje voor in je aangifte inkomstenbelasting onder het kopje ‘aftrekposten’. Er geldt een drempelbedrag van € 250. Dit bedrag trek je af van je studiekosten. Het resterende bedrag mag je aftrekken van jouw inkomsten. Als de werkgever (een gedeelte van) je scholing heeft vergoed, mag je alleen jouw eigen kosten aftrekken van je inkomsten.

Rekenvoorbeeld:

Je hebt in 2021 drie cursussen gevolgd van € 350 per stuk. Daarnaast betaalde je in totaal € 150 aan studieboeken.

Bij elkaar had je € 350 * 3 = € 1050 + € 150 = € 1200 aan studiekosten.

Met je werkgever heb je een scholingsbudget afgesproken van € 750. Dit gedeelte van je scholingskosten heeft je werkgever vergoed.

€ 1200 – € 750 = € 450 – drempelbedrag € 250 = € 200.

Je mag dus nog € 200 aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting over 2021.