Vakantie in de Cao Eerstelijn Fysiotherapie

31 jan 2023

In onderstaande video geven we een korte samenvatting van vakantie in de Cao Eerstelijn Fysiotherapie. Daaronder lees je wat het voor jou betekent.

Van de afspraken in de Cao Eerstelijn Fysiotherapie mag in het voordeel van de werknemer worden afgeweken. Je kunt dus altijd over een hoger salaris of betere arbeidsvoorwaarden met je werkgever onderhandelen. Het is zelfs normaal om dat te doen. Niet alleen bij een nieuwe baan, maar ook als je een tijdje bij een werkgever werkt.

Wat de cao precies voor jou betekent, krijg je te zien in het transitiemodel dat we nu nog ontwikkelen. Zodra deze klaar is, plaatsen we die natuurlijk op de website!

 

Hoe was vakantie geregeld?

In de wet staat dat je elk jaar recht hebt op vier weken vakantie. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Daarnaast kun je met je werkgever bovenwettelijke vakantiedagen afspreken. Meer info hierover vind je in dit artikel.

Wat staat er in de cao?

In totaal krijg je volgens de cao vijf weken vakantie. Vier weken zijn wettelijke vakantiedagen en een week bovenwettelijke vakantiedagen. Je krijgt dus vijf maal het aantal uren dat je per week werkt aan vakantie-uren.

Wat betekent dit voor jou?

De vier weken wettelijke vakantie-uren moet je binnen zes maanden in het jaar nadat je ze hebt opgebouwd gebruiken.

De week bovenwettelijke vakantie kun je opsparen. Deze uren zijn tot vijf jaar na het jaar waarin je ze hebt opgebouwd te gebruiken. Je kunt dus vijf jaar lang elk jaar een week opsparen.

Heb je nu meer dan vijf weken vakantie afgesproken met je werkgever? Dan behoud je je extra vakantiedagen.

Heb je minder vakantie afgesproken? Dan krijg je volgens de cao minimaal vijf weken vakantie. Je mag meer vakantiedagen met je werkgever afspreken, maar niet minder. Wel kun je er samen met je werkgever voor kiezen om de bovenwettelijke vakantiedagen te laten uitbetalen.

De Cao Eerstelijn Fysiotherapie 2023-2024 is bedoeld voor alle fysiowerknemers in dienst in de vrijgevestigde praktijk. In nauwe samenwerking met Fysiovakbond FDV onderhandelt Vakbond FBZ over arbeidsvoorwaarden met werkgeversvereniging WVF.