Reiskostenvergoeding in de Cao Eerstelijn Fysiotherapie

31 jan 2023

In de Cao Eerste Lijn Fysiotherapie hebben we afspraken gemaakt over reiskostenvergoeding. Hierbij is een verschil tussen reiskosten voor woon-werkverkeer en dienstreizen.

Van de afspraken in de Cao Eerstelijn Fysiotherapie mag in het voordeel van de werknemer worden afgeweken. Je kunt dus altijd over een hoger salaris of betere arbeidsvoorwaarden met je werkgever onderhandelen. Het is zelfs normaal om dat te doen. Niet alleen bij een nieuwe baan, maar ook als je een tijdje bij een werkgever werkt.

Wat de cao precies voor jou betekent, krijg je te zien in het transitiemodel dat we nu nog ontwikkelen. Zodra deze klaar is, plaatsen we die natuurlijk op de website!

 

Hoe was het geregeld?

Je werkgever mag sinds 1 januari 2023 0,21 cent per gereden kilometer belastingvrij betalen. Er bestaat geen wettelijke verplichting. Het kan dus ook zijn dat je helemaal geen reiskostenvergoeding krijgt.

Wat staat er in de cao?

In de cao staat dat je voor woon-werkverkeer van 5-40 km enkele reis een vergoeding krijgt van 0,21 cent per km.

Voor dienstreizen krijg je een vergoeding van 0,21 ct per km. Dit geldt dus voor huisbezoeken, of als je bijvoorbeeld naar een cursus moet.

Wat betekent dit voor jou?

Heb je nu al een afspraak over een reiskostenvergoeding? En is die voor jou gunstiger dan wat er in de cao staat? Dan blijft die afspraak staan.

Als je nog geen afspraak hebt over reiskostenvergoeding, of als de afspraak in de cao voor jou beter uitpakt, gaat deze afspraak gelden.

De eerste vijf kilometer zijn voor je eigen rekening. Dit geldt voor de heenreis en de terugreis. Vanaf de zesde kilometer tot de veertigste kilometer krijg je een vergoeding. Dit is volgens de cao dus maximaal 35 km enkele reis. Per dag is de maximale vergoeding dus voor 70 km voor woon-werkverkeer. Het maximale bedrag dat je per dag kunt ontvangen voor woon-werkverkeer is dus €14,70.

Voor dienstreizen geldt geen beperking. Het is dan natuurlijk wel logisch dat je werkgever van je vraagt dat je je kilometers voor huisbezoeken bijhoudt.

De Cao Eerstelijn Fysiotherapie 2023-2024 is bedoeld voor alle fysiowerknemers in dienst in de vrijgevestigde praktijk. In nauwe samenwerking met Fysiovakbond FDV onderhandelt Vakbond FBZ over arbeidsvoorwaarden met werkgeversvereniging WVF.