Pensioen in de Cao Eerstelijn Fysiotherapie

31 jan 2023

Pensioen is een belangrijk onderdeel in de Cao Eerstelijn Fysiotherapie. In onderstaande video zie je kort uitgelegd wat er in de cao staat. Daaronder lees je wat dit voor jou betekent.

Van de afspraken in de Cao Eerstelijn Fysiotherapie mag in het voordeel van de werknemer worden afgeweken. Je kunt dus altijd over een hoger salaris of betere arbeidsvoorwaarden met je werkgever onderhandelen. Het is zelfs normaal om dat te doen. Niet alleen bij een nieuwe baan, maar ook als je een tijdje bij een werkgever werkt.

Wat de cao precies voor jou betekent, krijg je te zien in het transitiemodel dat we nu nog ontwikkelen. Zodra deze klaar is, plaatsen we die natuurlijk op de website!

 

Zo gaat je pensioen eruitzien

Iedere fysiotherapeut die werkt in de eerstelijn, bouwt pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF). Voor een uitgebreide uitleg over het pensioen van fysiotherapeuten kun je onze pensioenartikelen lezen.

Hoe was het?

Iedere werknemer is zelf verantwoordelijk voor het inleggen en opbouwen van zijn eigen pensioen bij SPF. De werknemer draagt de volledige premie af. Dit bedrag kan je aan het einde van het jaar terugvragen bij de belastingdienst.

Wat staat er in de cao?

De werkgever betaalt een bijdrage aan de pensioenpremie van 25% van de Basisregeling. De werknemer draagt nog steeds zelf de premie af. 

Wat betekent dit voor jou?

Je werkgever betaalt 25% van het bedrag dat jij bij SPF aan pensioenpremie inlegt. Dit is op basis van de Basisregeling. Heb jij de BasisPlusregeling bij SPF, dan krijg je dus ook maximaal de basisregeling. Alle maximale premies voor 2023 vind je op de website van SPF. Voor 2023 is de maximale premie per maand van de Basisregeling €304 met partner en €299 met partner. Als je maximaal inlegt, krijg je dus per maand een premiebijdrage van je werkgever van ongeveer €75.

Het is verstandig als je werkgever deze premiebijdrage apart vernoemd op je loonstrook. Zo kun je zelf goed bijhouden hoeveel premie je werkgever aan jou heeft uitbetaald. 

Heb jij nu een betere afspraak met je werkgever over een premiebijdrage? Dan blijft die gelden. Als je werkgever minder dan 25% van de premie bijdraagt, gaat de regeling uit de cao gelden en krijg je dus een premiebijdrage van 25% van je werkgever.

De Cao Eerstelijn Fysiotherapie 2023-2024 is bedoeld voor alle fysiowerknemers in dienst in de vrijgevestigde praktijk. In nauwe samenwerking met Fysiovakbond FDV onderhandelt Vakbond FBZ over arbeidsvoorwaarden met werkgeversvereniging WVF.