Hoe is de cao tot stand gekomen?

15 mrt 2023

In 2020 begonnen werkgeversvereniging WVF en Fysiovakbond FDV met het maken van het visiedocument. De leden hebben hier in juni 2020 over gestemd. Daarna zijn de onderhandelingen over de Cao Eerstelijn Fysiotherapie begonnen. Anderhalf jaar lang hebben we gesprekken gevoerd om vanaf nul een cao op te bouwen. Natuurlijk konden we gebruik maken van teksten uit andere cao’s, maar die pasten niet precies bij de fysiotherapie. Daarom zijn we zorgvuldig bezig geweest om de teksten toe te spitsen op de eerstelijnsfysiotherapie.

In december 2021 gaf Werkgeversvereniging WVF aan de onderhandelingen te willen staken. Een half jaar later (juni 2022) zijn ze weer terug gekomen aan de onderhandeltafel. Dit leidde in november 2022 tot een akkoord op hoofdlijnen en op 31 januari publiceerden we de cao-tekst.

Voor meer info over hoe een cao-traject verloopt verwijzen we naar De Weg naar de Cao Eerstelijn Fysiotherapie.

De cao gaat in zodra de achterbannen van beide verenigingen hebben ingestemd. Deze stemming staat nu gepland rond halverwege mei. De definitieve datum volgt nog. Als er meer tijd nodig is om de cao goed uit te leggen aan de achterban, kan het zijn dat deze datum opschuift.

Kort samengevat geldt de cao voor alle instellingen/organisaties/praktijken waar voor meer dan 50% van de arbeidsuren aan fysiotherapie wordt gedaan. Hiervoor is gekozen, omdat het een cao is voor fysiotherapeuten. De kern van de verdiensten moet dus ook uit fysiotherapie komen.

Als de leden met de cao instemmen, zal die eerst gaan gelden voor alle werknemers die werken bij een werkgever die lid is van WVF. Daarna zullen we een algemeen verbindend verklaring aanvragen bij de overheid. Als die wordt goedgekeurd, gaat de cao gelden voor iedereen die onder de werkingssfeer valt. Als je al onder een andere cao valt, blijft die andere cao gelden.

Als je werkgever niet verplicht is om de cao toe te passen, kun je alsnog afspreken dat de cao wel van toepassing is. Dit heet juridisch een incorporatiebeding. In de tekst van de arbeidsovereenkomst staat dan ‘Op deze arbeidsovereenkomst is de Cao Eerstelijn Fysiotherapie 2023-2024 van toepassing’. Je volgt dan de cao-afspraken.