De weg naar een Cao Eerste lijn Fysiotherapie

29 dec 2020

Infographic gemaakt door Sjoerd Kielstra.

Het maken van een cao gaat niet over een nacht ijs. Zeker niet als er, zoals bij de Cao Eerste lijn Fysiotherapie, al langere tijd geen cao meer is geweest. Dit betekent dat elk onderwerp opnieuw moet worden bekeken en besproken. Hoe verloopt het maken van zo’n cao? En hoe kun jij daar zelf ook invloed op uitoefenen?

Stap 1: informatie ophalen bij de leden.

Voordat cao-partijen om tafel gaan zitten, wordt er eerst bij de leden nagevraagd wat ze in een cao willen terugzien. Fysiovakbond-FDV heeft dit gedaan door op verschillende plekken in het land bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast hebben we een Klankbordgroep opgericht, die commentaar geeft op de laatste ontwikkelingen en aangeeft wat er speelt onder fysiotherapeuten in de eerste lijn.

Stap 2: het opstellen van een visie.

De eerste stap in het hele proces is het opstellen van een visie. Dit geeft de richting aan waarin de cao-partijen zich willen bewegen. In het geval van WVF en FDV is dit samengevat in ‘Bouwen aan een nieuwe cao voor de fysiotherapie’.

Stap 3: terug naar de leden.

Beide partijen leggen de visie voor aan de leden. Het is een belangrijke tussenstap, omdat de leden hiermee kunnen aangeven of we in de goede richting denken. Fysiovakbond-FDV heeft besloten om dit in de vorm van een ledenraadpleging te doen. Pas als de leden van beide partijen instemmen, gaan de onderhandelingen beginnen. Als lid kan je op dit punt dus je mening geven. Dit is voor ons belangrijk, zodat we weten of we de goede kant op gaan.

Stap 4: beginnen met bouwen.

Beide cao-partijen zijn met elkaar in gesprek gegaan, om te kijken wat voor de fysiotherapie een goede cao is. Hierbij is lang niet altijd sprake van onenigheid, maar wel van een open discussie. Er zijn vele afwegingen die beide partijen moeten maken. Een cao gaat niet alleen over loon en vakantiedagen, maar bijvoorbeeld ook over goed werkgever- en werknemerschap, over pensioen en over arbeidsomstandigheden.

Stap 5: de onderhandelingen.

Stap vier loopt langzaam over in stap vijf. Deze twee stappen kunnen ook verspringen. Als partijen het in het begin ergens niet over eens worden, kunnen zij hier ook op een later moment op terugkomen. Misschien na overleg met de Klankbordgroep, overleg met de leden of onderling overleg met het eigen bestuur.

Stap 6: een akkoord bereikt

De onderhandelingen worden afgesloten met een akkoord. In het cao-akkoord worden alle inhoudelijke cao-afspraken omschreven. Bijvoorbeeld de looptijd, hoe het salarisgebouw eruit ziet en aan randvoorwaardelijke afspraken over gezond en veilig werken. Onze leden en die van werkgeversvereniging WVF kunnen stemmen over dit cao-akkoord. De verwachting is dat dit akkoord eind januari klaar is.

Stap 7: we hebben een cao

Pas als de meerderheid van de leden instemt met de afspraken in het akkoord is de cao daadwerkelijk feit. Dat betekent dat de afspraken kunnen worden uitgevoerd. WVF en Fysiovakbond FDV zullen dit doen door middel van een ledenraadpleging.

Stap 8: er komt een cao-tekst

Omdat dit de eerste cao is sinds 2003, is de tekst al klaar samen met het akkoord. Daarom duurt het ook ietsje langer om het akkoord uit te werken.

 

Stap 9: aanvragen van een algemeen verbindend verklaring

Als dat klaar is, vragen cao-partijen een algemeen verbindend verklaring aan. Dat is van belang om de cao van toepassing te laten zijn op alle werkgevers en daarmee alle werknemers in de fysiotherapie in de eerste lijn. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt hierover een besluit.

 

En dan begint het weer opnieuw…

Als de cao uiteindelijk van kracht is en algemeen verbindend verklaard, voeren beide cao-partijen nog verder overleg over bepaalde onderwerpen. En een paar maanden voordat de cao afloopt, beginnen alweer de voorbereidingen voor de nieuwe cao. De afspraken moeten namelijk regelmatig worden aangepast. Bijvoorbeeld door nieuwe wet- en regelgeving of veranderde arbeidsomstandigheden.