Salaris: wat verdient een fysiotherapeut zoal?

29 dec 2022

Belangrijkste punten:

 • Er zijn veel verschillende beloningsvarianten.
 • Momenteel kunnen we alleen de vergelijking maken met de salarisschalen van fysiotherapeuten in andere sectoren.
 • Je salaris is gebaseerd op je werkervaring, opleiding, taken en verantwoordelijkheden.
 • Het is normaal in Nederland dat je salaris elk jaar meestijgt met de loonontwikkeling of inflatie.
 • Elke maand betaal je ook nog pensioenpremie. Je netto loon valt dus lager uit dan wat je van je werkgever krijgt uitbetaald. Tenzij je werkgever je compenseert voor je pensioenpremie.

Als je wilt weten wat je verdient, kijk je meestal naar je cao. Maar die hebben we nog niet in de eerste lijn. Dus zijn we aangewezen op andere bronnen. Salaris blijft dus altijd een gok voor werknemer én werkgever. Dat blijkt ook wel uit de enorm uiteenlopende verhalen die we te horen krijgen van werknemers. In dit artikel lees je over de verschillende salarisvarianten die er nu zijn in de fysiotherapie. Daarnaast vind je hier verschillende onderzoeken naar het salaris van een fysiotherapeut. 

Je salaris hangt ook af van de andere arbeidsvoorwaarden die je hebt. Hoewel we salaris allemaal het belangrijkste onderdeel vinden, tellen ook andere zaken mee. Een uitgebreide beschrijving lees je in ons artikel onderhandelen over je arbeidsvoorwaarden.

Salarisvarianten in de fysiotherapie

Er zijn veel verschillende salarisvarianten in de fysiotherapie. Deze zijn grofweg te onderscheiden in twee varianten: een vast salaris en een variabel salaris.

 

Vast salaris

Bij een vast salaris werk je een vast aantal uren per week tegen een vaste vergoeding per maand. Dit is de beloningsvariant die het grootste gedeelte van Nederland kent. Als je meer uren werkt dan in je contract staan, krijg je die uitbetaald tegen je uurtarief. Die vind je terug op je salarisstrook.

Bij de ene praktijk heb je vaste werktijden en moet je op deze tijden ook aanwezig zijn op de praktijk. Als je niemand behandeld, doe je andere taken. Bij de andere praktijk houd je je gewerkte uren bij.

De ene week werk je meer dan de andere week, maar dit compenseert elkaar. Je werkt dan met een jaarurennorm of een norm per kwartaal. Per periode (jaar of kwartaal) wordt dan gekeken hoeveel uur je daadwerkelijk hebt gewerkt. Meeruren krijg je uitbetaald volgens je uurtarief. Minuren zijn voor risico van de werkgever, dus je werkgever mag geen salaris inhouden als je minder uren hebt gewerkt of je dwingen om vakantie-uren op te geven. Het is wel verstandig om hierover het gesprek met je werkgever aan te gaan. Als je veel minuren hebt, kun je samen met je werkgever kijken welke werkzaamheden je eventueel kunt oppakken om deze tijd nuttig te besteden.

Variabel salaris

Bij een variabel salaris krijg je een vergoeding per gewerkt uur of een vergoeding per behandeling.

Bij een vergoeding per gewerkt uur houd je bij hoeveel uren je werkt. Meestal krijg je per behandeling een bepaald aantal minuten. Dat kan uiteenlopen per praktijk. De ene praktijk heeft bijvoorbeeld 30 minuten per behandeling, de ander 25 minuten. Aan het einde van de maand of in de daaropvolgende maand krijg je de uren die je hebt gewerkt uitbetaald. Wettelijk gezien is dit toegestaan. Het moment waarop je loon wordt uitbetaald staat in je arbeidsovereenkomst opgenomen. Als je volgens dit systeem werkt, heb je vaak een 0-uren contract of een min-maxcontract. Beiden zijn vormen van een oproepovereenkomst. Volgens de wet WAB is je werkgever verplicht je na een jaar een contract aan te bieden voor het aantal uren dat je daadwerkelijk hebt gewerkt.

Krijg je een vergoeding per behandeling, dan heb je vaak te maken met een all-in loon. In dit tarief zijn vaak je vakantiedagen, vakantiegeld en je pensioenpremie opgenomen. Ook dit kun je nakijken in je arbeidsovereenkomst. Bij een all-in loon worden soms ook de werkgeverslasten nog ingehouden van jouw ‘omzetdeel’. Ook dit staat in je contract. Weet je het niet zeker of kan je het niet vinden? Laat dan je contract checken.

Een vergoeding per behandeling is meestal een percentage van een vast bedrag. Dit bedrag kan de daadwerkelijke omzet zijn (het bedrag dat de zorgverzekeraar uitbetaald aan de praktijkeigenaar) of een fictief bedrag (de praktijkeigenaar middelt de tarieven of heeft een ander tariefsysteem). Sommige werkgevers houden nog de tarieven aan uit de oude cao van 2003.

De gemiddelde tarieven voor een zitting fysiotherapie liggen rond de € 30 per zittingHet verschil tussen een beloning op basis van het daadwerkelijke tarief of een virtueel tarief kunnen dus erg verschillend zijn. De percentages kunnen ook uiteenlopen, van 50% van de omzet tot 65% van de omzet. Check dus bij je werkgever welke tarieven worden gehanteerd. 

Zelf rekenen is handig, maar je kunt je werkgever ook voordat je je contract tekent vragen om een proefberekening of proefloonstrook. Dan kun je zien wat je onderaan de streep ongeveer overhoudt.

Zelf afdragen: pensioenpremie!

Als fysiotherapeut draag je zelf je pensioenpremie af bij Stichting Pensioenfonds Fysiotherapeuten (SPF). Soms betaalt je werkgever een bijdrage aan je pensioenpremie. Dit verschilt per werkgever. Je kunt hierover ook onderhandelen met je werkgever.

Je mag de door jou betaalde pensioenpremie aftrekken van je inkomsten bij je belastingaangifte. Je krijgt hierdoor een gedeelte van je betaalde pensioenpremie weer terug. In de eerste belastingschijf is dit een teruggave van 37,10% van je premie. Toch de moeite waard om je belastingaangifte voor in te vullen.

Startend fysiotherapeut

Als starter is het lastig om precies in te schatten hoeveel je gaat verdienen. Maastricht University onderzocht wat fysiotherapeuten gemiddeld anderhalf jaar na hun opleiding verdienen (PDF bestand). Het meest recente bedrag (opleidingsjaar 2919/2020) is € 2440 bruto per maand. Met een gemiddeld bruto uurloon van € 18,24.

Bron: Roa Statistics van Maastricht University (Klik op Naar onderwijs > Opleiding > HBO > Voltijd > HBO B Opl. tot Fysiotherapeut

De gemiddelde fysiotherapeut

Volgens de Nationale Beroepengids loopt het salaris van een fysiotherapeut van € 2533 tot € 4200.

Volgens Loonwijzer.nl loopt dit van € 2.118,47 tot € 4.414,88 per maand in 2021.

Dat zijn hele uiteenlopende bedragen. Een beginnend fysiotherapeut zal aan het begin van deze salarisindicatie zitten. Zolang er nog geen cao is, kunnen we helaas geen uitspraak doen over de precieze salarisschalen. We kunnen alleen een vergelijking maken met de salarisschalen van fysiotherapeuten uit andere sectoren.

Figuur 1: cao VVT, salaris FWG 55 vanaf 1 maart 2023, op basis van 36 uur per week. *

Figuur 2: cao Ziekenhuizen, bruto maandsalaris FWG 55 vanaf 1 februari 2023 op basis van 36 uur per week. *

* = deze salarisbedragen zijn exclusief vakantietoeslag, vakantiedagen, bijdrage pensioenpremie en eindejaarsuitkering.

Wanneer ga je meer salaris verdienen?

De meeste mensen vinden het fijn om te horen dat ze meer salaris krijgen. In de meeste cao’s stijgt je salaris in ieder geval mee met de prijsstijgingen. Binnen de fysiotherapie in de eerste lijn is dat niet per se vanzelfsprekend, omdat er geen cao is. Een van de redenen om een cao af te sluiten is dus om de loonontwikkeling te waarborgen. Zolang er nog geen cao is, zul je als werknemer zelf moeten onderhandelen over je salaris.

Hieronder lees je verschillende momenten waarop je om meer salaris zou kunnen onderhandelen.

Loonontwikkeling op basis van tariefstijging of inflatie

Elk jaar worden opnieuw de tarieven vastgesteld binnen de fysiotherapie. Daarnaast heb je elk jaar te maken met prijsstijgingen. Je kunt voor dezelfde euro minder kopen als de prijzen omhoog gaan. Het leven wordt dus elk jaar duurder. Er zijn werkgevers die ieder jaar het salaris van hun werknemers met de tarieven mee laten stijgen, maar er zijn ook werkgevers die zich hier niet bewust van zijn. Het is dus zeker goed om hier rond de jaarwisseling eens naar te vragen bij je werkgever.

Meer werkervaring

Als startend fysiotherapeut verdien je over het algemeen minder dan iemand die al vijf of tien jaar ervaring heeft. In veel gezondheidszorgcao’s is de afspraak dat je elk jaar een trede omhoog gaat, of dat je in ieder geval elk jaar een beoordeling krijgt waarbij je de kans hebt om in een salaristrede te stijgen. 

Nieuwe taken of meer verantwoordelijkheid

Als je extra taken op je neemt binnen de praktijk, bijvoorbeeld leiding geven aan collega’s, stijgt mogelijk jouw waarde voor je werkgever.

Extra opleiding of specialisatie

Een masteropleiding of andere specialisatie geeft je meer kennis en expertise. Voor sommige specialisaties krijgt je werkgever ook een hoger tarief van de zorgverzekeraar. 

Waar kun je nog meer over onderhandelen?

Soms krijg je minder extra salaris dan je zou willen. Of geeft je werkgever aan dat er geen ruimte is voor meer salaris. Er zijn ook nog andere zaken waar je over kunt onderhandelen. 

Lees hier ons artikel over arbeidsvoorwaarden om over te onderhandelen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Premieverdeling van je pensioen.
 • Extra vakantiedagen.
 • Extra scholingsbudget.
 • Vergoeding van lidmaatschap beroepsvereniging of specialistenvereniging.
 • Minder wachtdagen bij ziekte.
 • Hoogte van de loondoorbetaling bij ziekte.
 • Arbeidstijden: wel of geen avond- of weekenddienst.