Arbeidsvoorwaarden: waar heb je wettelijk recht op en waar kun je over onderhandelen?

29 aug 2021

Als (toekomstig) fysio-werknemer wil je vast wat meer weten over je arbeidsvoorwaarden. Hier ben je niet alleen in. Veel fysiotherapeuten die op zoek zijn naar een nieuwe baan vragen zich af wat een normaal salaris is en waar ze eigenlijk recht op hebben. In dit artikel vind je een overzicht van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Er staat bij waar je minimaal recht op hebt en waarover je kunt onderhandelen.

Onderstaande factsheet geeft een globaal overzicht van de inhoud van dit artikel.

Loon of salaris

Dit is de arbeidsvoorwaarde waar verreweg het meest over wordt onderhandeld. Niet zo gek natuurlijk, want je wilt aan het einde van de maand wel je vaste lasten kunnen betalen. En het liefst nog genoeg overhouden om leuke dingen te kunnen doen.

Wettelijk recht: minimumsalaris

Zolang er geen cao is voor fysiotherapeuten in de eerstelijn, heb je als werknemer minimaal recht hebt op het minimumloon. Dit bedrag is € 1.684,80 per maand bij een fulltime werkweek. De wet verbiedt een lager gemiddeld uurloon. Je kunt je uurloon berekenen door je maandsalaris te delen door het aantal gewerkte uren.

Er bestaat (nog geen) wettelijk verbod op een “Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans die in 2020 is ingegaan, wil de overheid een eind maken aan de doorgeslagen flexibilisering in de arbeidsmarkt. Een “all-in loon” is ook een vorm van flexibiliteit, wat voor jou als werknemer juist arbeidsonzekerheid kan opleveren.

Zolang in je contract duidelijk is gespecificeerd wat er onder dit “all-in loon” valt, hebben sommige rechters tot nu toe besloten dat het niet tegen de wet in gaat. Enkele andere rechter hebben deze verkapte ZZP-constructie juist veroordeeld. Je “all-in loon” mag nooit onder het minimum uurloon uitkomen.

*= het “all-in loon” of “variabele salaris” is een salaris gebaseerd op de omzet die je draait voor de praktijk. Je krijgt een percentage van die omzet. Je verdient dus een Percentage van de omzet of van een vooraf vastgesteld bedrag. Als je een percentage van de omzet krijgt, kan die jaarlijks stijgen als de tarieven stijgen. Je krijgt dus een vast bedrag per behandeling. Het is eigenlijk een salaris op basis van productie. In je arbeidsovereenkomst staat vaak dat ook je vakantiegeld, pensioenpremie, vakantiedagen en soms nog andere zaken opgenomen zijn in dit loon. Het komt er dus op neer dat van dit salaris ook je pensioenpremie moet worden betaald en je geen extra geld krijgt in mei.

Wat vindt Fysiovakbond FDV?

Zolang er geen cao is voor de fysiotherapeuten in de eerste lijn heb je weinig om op terug te vallen. Bij de onderhandeling over hoogte van je salaris en de andere secundaire arbeidsvoorwaarden is het nu goed om te kijken wat jij voor de praktijk verdient als je als fysiotherapeut werkt. Als je aanneemt dat je twee patiënten per uur behandeld, zal de praktijkhouder daar ongeveer €70 voor krijgen. Uiteraard moet van dit bedrag de kosten af voor de huur van de praktijk, behandelbank, oefenmateriaal en dergelijke. Maar het geeft wel een beetje inzicht waar je onderhandelruimte zit. Er zijn werkgevers die het onderste uit de kan proberen te halen en hun fysio-werknemers rond het minimum loon laten verdienen.

Hou in ieder geval in je achterhoofd bij het aanbod van je toekomstige werkgever wat die per uur en per maand aan jou zou verdienen. Laat je hierbij niet de mond snoeren met zinnen als “dit is nou eenmaal een standaard contract”, “zo krijgt iedereen hier betaald” en “Ik snap het contract ook niet helemaal, maar zo moet ik hem je aanbieden”.

Waar kun je over onderhandelen?

Binnen de fysiotherapie zijn veel verschillende beloningsvarianten. Je kunt met je werkgever over verschillende aspecten onderhandelen.

Manier van belonen

Het eerste onderhandelpunt is of je een vast of variabel salaris afspreekt. Bij een vast salaris krijg je een vast bedrag per uur dat je werkt. Bij een variabel salaris krijg je een percentage van je omzet. Dit kan je reële omzet zijn of een fictief bedrag per behandeling. Je werkgever hanteert dan een percentage van een gecorrigeerd zittingstarief. Bijvoorbeeld 55% over 22,50 euro per behandeling. Besef goed dat je werkgever voor jou €30-35 euro krijgt per zitting. De rest van het geld gaat dus naar je werkgever. De belangrijkste verschillen tussen een vast en een variabel salaris lees je in de onderstaande tabel.

 

Vast salaris Variabel salaris
Weet ik van tevoren wat ik verdien? Ja Nee
Krijg ik salaris tijdens mijn vakantie? Ja Niet altijd
Heb ik invloed op de hoogte van mijn salaris, door harder of meer te werken? Met overuren kun je meer verdienen Ja
Er is een vergadering op de praktijk. Krijg ik deze betaald? Ja Meestal niet
Een patiënt belt de afspraak af, krijg ik over deze afspraak salaris? Ja Nee
Als ik mijn agenda helemaal vol heb, ik neem geen vakantie op en ik werk over dan verdien ik meer? Met overuren kun je meer verdienen Ja
Je wordt ziek, hebt een begrafenis, moet naar de dokter, je moet kolven; krijg je betaald? Ja Meestal een gedeelte van je salaris

Hoogte van je salaris

Daarna kun je bekijken wat dan de hoogte van je salaris wordt. Soms zijn er salarisschalen binnen een bedrijf. Er zijn geen cijfers bekend over wat je als fysiotherapeut in de eerstelijn gemiddeld verdiend. Er is namelijk geen cao met daarbij behorende salarisschalen. Als leidraad voor een vast salaris kun je een kijkje nemen bij de loonschalen in de tweedelijn van de cao Ziekenhuizen (FWG schaal 55) of de cao VVT (ook FWG schaal 55).

Als je een variabel salaris afspreekt, onderhandel dan over de hoogte van het percentage dat je krijgt.

Voor een variabel salaris lopen de percentages uiteen. In de praktijk horen we percentages van 50-65% van een door de werkgever gekozen bedrag of van je daadwerkelijke omzet. Je moet dus zelf je maandsalaris uitrekenen bij zo’n percentage. Houd er rekening mee dat je niet alle uren dat je aanwezig bent ook geld verdient. Alleen over de patiëntgebonden uren krijg je salaris. Een gemiddelde fysiotherapeut heeft 10 zittingen per dag (bron: Fysiofacts oktober 2019, pagina 4). Spreek ook met je werkgever af wat er gebeurt als iemand te laat afzegt of niet komt opdagen. De werkgever mag een no-show tarief in rekening brengen, maar dit gebeurt in de praktijk niet.

Uitbetaling van je vakantiegeld

Bij de meeste Nederlanders wordt het vakantiegeld elk jaar uitbetaald. Vakantiegeld is een wettelijk vastgesteld recht. Dit bedrag staat minimaal gelijk aan 8% van je bruto jaarsalaris. Sommige werkgevers in de fysiotherapie betalen dit per maand uit, anderen per jaar. Als je het graag anders wilt, kun je hier met je werkgever over onderhandelen. Het voordeel aan het jaarlijks laten uitbetalen van je vakantiegeld, is dat het een extraatje is waar je extra dingen mee kunt doen. . Als je het elke maand laat uitbetalen, is de kans groter dat je het als ‘vast onderdeel’ van je maandsalaris ziet.

Pensioen

Als fysiotherapeut in de eerstelijn bouw je pensioen op bij de Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF). De premie hiervoor draag je zelf af. Dit terwijl de afdracht bij de meeste werknemers via de werkgever verloopt. En de werkgever een gedeelte of de volledige pensioenpremie betaald. Daarnaast krijg je, net zoals iedere Nederlander, op de pensioenleeftijd AOW. De huidige AOW-bedragen staan op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Waar kun je over onderhandelen: premieverdeling

Je werkgever mag (een gedeelte van) jouw pensioenpremie betalen. In de praktijk komt het er dan op neer dat je een extra bedrag boven op je salaris krijgt. De premie voor SPF draag je namelijk zelf af. Als je de hoogte van je pensioenpremie weet, kun je een precies bedrag afspreken. Het is gemakkelijker om een premieverdeling af te spreken. Bijvoorbeeld dat je werkgever de helft betaalt en jij de andere helft.

Wat vind Fysiovakbond FDV?

We zijn als Fysiovakbond FDV samen met werkgeversvereniging WVF bezig om een cao te maken voor de fysiotherapeuten in de eerste lijn. Pensioen is één van de onderwerpen waar we afspraken over willen maken. Het huidige pensioen van fysiotherapeuten in loondienst is namelijk niet toereikend. Als je straks met pensioen gaat, val je ver terug in je inkomen. Op dit moment moet je zelf iets regelen om je inkomen na je pensioendatum aan te vullen. Wij willen werken naar een volwaardig pensioen voor fysiotherapeuten in loondienst.

Wij vinden namelijk dat jij als hardwerkende fysiotherapeut in de eerste lijn recht hebt op volwaardig pensioen, dat vergelijkbaar is met het pensioen van andere fysiotherapeuten die in de tweede lijn werken. Helaas is de premie die daarvoor nodig is voor veel werknemers nu niet te betalen. Met een cao willen we daar verandering in brengen. Het grote verschil tussen de eerste-, tweede en derde lijn is dat de premie in de eerste lijn volledig zelf door de deelnemer wordt betaald en dat in de tweede lijn 50% en in de derde pijn 69% door de werkgever wordt ingelegd.

Arbeidsduur en arbeidsomvang

Je spreekt met je werkgever een aantal uren af dat je gaat werken. Er zijn verschillende mogelijkheden.

  • Oproepcontract (0-uren contract): je hebt geen vaste uren, maar krijgt alleen de uren betaald die je daadwerkelijk werkt.
  • Min-max contract: je hebt een minimaal aantal uren dat je werkt en een maximaal aantal uren dat je werkt. Je krijgt elke maand in ieder geval het minimum aantal uren dat in je contract staat Dit betekent dat je werkgever je bij een contract van 20-24 uur minimaal 20 uur moet uitbetalen, maar je ook kan verplichten om 24 uur te werken. Het verschil tussen de min en de max is een vorm van inkomensonzekerheid voor jou als werknemer.
  • Vaste uren: je werkt per week een vast aantal uren. Je krijgt elke maand betaald over dit aantal uren. Eventueel overwerk krijg je terug in extra vakantie-uren of krijg je extra uitbetaald.

Daarnaast kun je onderhandelen over je werktijden. Hoe lang zijn je werkdagen? Welke dagen werk je? Zitten er ook avonddiensten bij? Deze afspraken moeten binnen de regels van de Arbeidstijdenwet vallen.

Vakantie

Elk jaar wil je vakantie opnemen. Om uit te rusten of om een leuke reis te maken. In je contract staat hoeveel vakantiedagen je elk jaar krijgt. Let op: bij een variabel salaris zitten je vakantiedagen vaak inbegrepen in je salaris. Je krijgt dan geen salaris doorbetaald als je vakantie opneemt. Als je een vrije dag opneemt, krijg je geen salaris.

De wettelijke basis: 4 weken per jaar

Elk jaar heb je recht op vier weken vakantie. Dit is vier keer het aantal uren dat je per week werkt. Dat zijn je wettelijke vakantiedagen of vakantie-uren. Je moet ze vóór 1 juli van het daaropvolgende jaar opmaken, anders vervallen deze vakantiedagen. Je werkgever moet je in staat stellen om deze dagen op te nemen.

Waar kun je over onderhandelen: bovenwettelijke dagen

Je kunt met je werkgever afspraken maken over extra vakantiedagen. Dit zijn bovenwettelijke vakantiedagen. Als je dus aan het einde van het jaar 2020 twee bovenwettelijke vakantiedagen overhoudt, heb je tot 2025 (vijf jaar vanaf het jaar dat je ze hebt gekregen) om deze twee dagen op te maken. Je kunt bovenwettelijke vakantiedagen dus ook opsparen om op een later moment langer vakantie op te nemen.

Scholing

Elke vijf jaar moet je een aantal studiepunten halen voor het kwaliteitsregister. Daarnaast leer je veel van scholing. Het is niet verplicht om geregistreerd te staan in een kwaliteitsregister. Veel zorgverzekeraars stellen het wel als voorwaarden in de contracten die ze met praktijkhouders afspreken. Je werkgever kan je dus vragen om jezelf te laten registreren in een kwaliteitsregister.

Wet werk & zekerheid: scholingsplicht voor de werkgever

In de Wet Werk en Zekerheid, die vanaf 1 juli 2015 geldt, staat een scholingsplicht opgenomen. Deze verplichting houdt in dat een werkgever scholing moet verschaffen aan zijn medewerkers die voor de uitoefening van de functie noodzakelijk is (7:611a BW). Intussen zijn over deze wet ook al meerdere rechtszaken geweest. In de nieuwe arbeidswetgeving van augustus 2022 zijn hier nog verschillende aanvullingen op geweest. De werkgever moet de scholingstijd en de scholingskosten voor verplichte scholing vergoeden.

Waar kun je over onderhandelen: kosten en vergoeding van tijd

Een cursus of opleiding volgen kost geld. Je kunt met je werkgever een vergoeding per jaar afspreken die je kunt besteden aan scholing. Spreek ook af wat er gebeurt als je dit budget niet opmaakt in een jaar. Neem je het dan mee of vervalt het? En maak ook afspraken over extra studiemateriaal of reis- en verblijfskosten. Je kunt je hierin beroepen op de scholingsplicht in de Wet Werk en Zekerheid.

Daarnaast kost scholing volgen ook tijd. Krijg je deze tijd uitbetaald in extra uren, krijg je extra vakantie-uren (tijd voor tijd) of volg je de scholing in je eigen (vrije) tijd?

Wat vind Fysiovakbond FDV?

Scholing is verplicht voor iedere fysiotherapeut die staat ingeschreven in een kwaliteitsregister. Daarbij is elke scholing een mooi visitekaartje voor de praktijkhouder. Het is dus heel terecht dat je hier een goede vergoeding voor afspreekt in je individuele arbeidscontract.

Lidmaatschappen en kwaliteitsregistratie

Als fysiotherapeut kun je lid worden van het KNGF. Je werkgever mag een vergoeding geven voor lidmaatschapskosten van de beroepsvereniging en kwaliteitsregistratie. Hier bestaat geen wettelijke verplichting voor, maar je kunt er wel over onderhandelen.

Als je werkgever van je vraagt dat je ingeschreven staat in een of meerdere kwaliteitsregisters, is het niet meer dan redelijk dat je werkgever dit bedrag volledig vergoedt.

Lidmaatschap van het KNGF geeft je daarnaast korting op veel scholingen en ook korting op de hierboven genoemde kwaliteitsregistratie (KRF-NL). Dus het is voor je werkgever extra voordelig als jij lid bent van het KNGF. Daar zou best een gepaste vergoeding tegenover mogen staan.

SKF: 250 euro per jaar + 50 per extra deelregister

Daarnaast heb je ook nog, elke vijf jaar, de kosten die je nodig hebt voor je (her)registratie in het BIG-register. Zonder deze registratie kun je niet werken als fysiotherapeut. Ook hier kun je met je werkgever een vergoeding voor afspreken.

Wat vindt Fysiovakbond-FDV?

Kosten voor het BIG-register of voor een kwaliteitsregistratie zijn kosten die je maakt om te kunnen werken. Jij schrijft je niet voor je lol in bij zo’n register, maar omdat het wettelijk verplicht is of verplicht wordt gesteld door de zorgverzekeraar. In verschillende andere zorgcao’s worden deze kosten door de werkgever vergoedt. Wij zijn van mening dat dit ook in de fysiotherapie in de eerstelijn zo zou moeten zijn.

Reiskosten

Een auto is niet gratis. De kosten van de benzine, wegenbelasting en de garage zijn niet mals. Volgens het NIBUD kost een compacte auto al snel 42 cent per gereden kilometer. Ook als je met de fiets naar je werk gaat, heb je te maken met aanschafkosten, reparatie en onderhoud.

Je werkgever mag je belastingvrij 0,19 cent per kilometer betalen. Dit is daarmee ook het bedrag dat veel werkgevers als reiskostenvergoeding betalen. Je werkgever mag je meer betalen, maar boven dat bedrag van 0,19 cent per kilometer moet er wel belasting worden betaald.

Dienstreizen en woon-werkverkeer

Er zijn twee verschillende typen reizen: woon-werkverkeer en dienstreizen. Onder dienstreizen vallen bijvoorbeeld huisbezoeken, reizen naar een andere werklocatie of de reis naar een cursus die je voor je werk volgt.

Waar kun je over onderhandelen?

Een reiskostenvergoeding is niet altijd vanzelfsprekend, maar het is wel belangrijk voor jou dat je deze krijgt. Maak je werkgever duidelijk dat jij kosten hebt om op het werk te komen of voor dienstreizen. Dit zijn kosten die je maakt om te kunnen werken.

Ook over de hoogte van de vergoeding voor woon-werkverkeer kun je onderhandelen. Sommige werkgevers stellen een maximum bedrag vast voor de reiskostenvergoeding. Die kan natuurlijk ook omhoog.

Voor dienstreizen kun je een ander (hoger) tarief onderhandelen per kilometer.

Wat vindt Fysiovakbond FDV?

Reiskosten voor woon-werkverkeer en dienstreizen maak je om te kunnen werken. Als fysiotherapeut kun je er tenslotte meestal niet voor kiezen om thuis te werken. Daarom is het niet meer dan redelijk dat je werkgever jou een vergoeding geeft voor deze kosten. Anders moet je een deel van je salaris opofferen om überhaupt je werk uit te kunnen voeren.

Loondoorbetaling bij ziekte

Als je ziek wordt, kun je niet werken. Als je in loondienst bent, krijg je wel loon doorbetaald.

Wettelijke basis: 70% loondoorbetaling

Je werkgever is verplicht om je de eerste twee ziektejaren 70% van je laatstverdiende loon door te betalen. Daar staan van jouw kant wel wat verplichtingen tegenover. Je werkgever mag bovendien twee wachtdagen in je contract opnemen. Dit betekent dat je de eerste twee dagen dat je ziek bent en zou werken geen salaris krijgt. Word je voor een tweede keer ziek binnen vier weken? Dan tellen de wachtdagen niet opnieuw mee.

Waar kun je over onderhandelen: 100% loondoorbetaling en minder wachtdagen

Als je de eerste twee dagen dat je ziek bent geen loon krijgt, werk je misschien door terwijl je eigenlijk ziek bent. Dat is niet goed voor je eigen gezondheid. Je kunt met je werkgever afspreken dat je geen (of 1) wachtdagen hebt. Daarnaast kun je onderhandelen over de hoogte van de loondoorbetaling tijdens ziekte. In veel cao’s staat dat werkgevers het loon in het eerste ziektejaar aanvullen tot 100%.

Wat vindt Fysiovakbond FDV?

Veel werkgevers menen dat wachtdagen voor hen kostenbesparend werken en dat werknemers zich daardoor minder snel ziek melden. Onderzoek in de schoonmaakbranche wijst uit dat deze aanname niet per se klopt. Voor jou als werknemer zijn wachtdagen sowieso ongunstig. Je kunt er zelf namelijk niets aan doen dat je ziek bent. En het is dan vreemd dat je daarvoor ook nog eens wordt gestraft als je werkgever loon inhoudt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat wachtdagen het ziekteverzuim bovendien niet terugdringt. Daarvoor kan je werkgever beter investeren in een goed ziekteverzuimbeleid.

 

NB. Dit artikel zal later nog worden uitgebreid met extra informatie over andere zaken, zoals nevenwerkzaamheden, concurrentiebeding en proeftijd.